Dobroczyńca Roku

ENERIS OCHRONA ŚRODOWISKA ZDOBYŁ TYTUŁ DOBROCZYŃCY ROKU 2018 ZA PROGRAM „SEGREGUJĘ – NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”. KONKURS JEST ORGANIZOWANY OD 20 LAT PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE. PO RAZ PIERWSZY W JEGO HISTORII LAUREATEM ZOSTAŁA FIRMA Z BRANŻY GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Zwycięzców XXI edycji konkursu Dobroczyńca Roku ogłoszono 6 czerwca, podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Jej gospodarz, Akademia Rozwoju Filantropii, ogłosiła Laureatów w 9 kategoriach związanych z zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnych. W kategorii Innowacje dla społeczności nagrodzono program „Segreguję – nie widzę przeszkód”, realizowany przez ENERIS Ochrona Środowiska we współpracy min. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Wyróżniony projekt ENERIS skupia się na rozwiązywaniu problemów grupy dotąd wykluczonej z segregowania odpadów – osób niewidomych i słabowidzących. Stworzono proste, dostępne rozwiązanie w postaci specjalnej naklejki na pojemniki. Napisy w alfabecie Braille’a, kontrastowe kolory, zrozumiałe piktogramy pomagają w odczytaniu przeznaczenia pojemnika na odpady przez osoby nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, ale także dzieci czy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Co ważne, naklejka powstała z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu i jest odporna na warunki atmosferyczne oraz ścieranie.

— Ogromnie nas cieszy ta nagroda, tym bardziej że o jej przyznaniu zadecydowały głosy intenautów! Zgodnie z uzasadnieniem, nie tylko dostrzeżono samo narzędzie, jakim są naklejki. Zauważono także nasze zaangażowanie w zmianę prawa, które dodatkowo powinno zachęcać samorządy do budowania równych warunków do ochrony środowiska i segregowania odpadów przez wszystkich mieszkańców kraju. Dla nas w ENERIS ta nagroda jest potwierdzeniem, że warto działać wspólnie, budować ważne i potrzebne projekty w dialogu i wsłuchiwać się w potrzeby tych, dla których na co dzień pracujemy.

— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska.

„Segreguję, nie widzę przeszkód” od momentu zainicjowania zwraca uwagę zarówno branży komunalnej, ekspertów w obszarze odpowiedzialnego biznesu, jak i opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są zdobyte wyróżnienia, takie jak medal Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH, Puchar Recyklingu, tytuł Lidera współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz zaliczenie programu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu do najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu (raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017”) .