Strażnicy Planety

CHCESZ BEZPŁATNIE ZAPREZENTOWAĆ WYSTAWĘ “STRAŻNICY PLANETY”
MIESZKAŃCOM TWOJEGO MIASTA?

WYŚLIJ MAILA NA ADRES KOMUNIKACJA|ENERIS.PL| |KOMUNIKACJA|ENERIS.PL LUB ZADZWOŃ 22 331 90 00

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


W CAŁYM KRAJU W SEKTORACH DOSTAW WODY, GOSPODAROWANIA ŚCIEKAMI, ODPADAMI I REKULTYWACJI PRACUJE PONAD 135 TYSIĘCY OSÓB. KAŻDEGO DNIA TO ONE CHRONIĄ NASZE ŚRODOWISKO I CENNE SUROWCE.
 


W ENERIS ZATRUDNIAMY PONAD TYSIĄC PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH – KIEROWCÓW, ŁADOWACZY, PRACOWNIKÓW SORTOWNI, ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA ODPADÓW. OKREŚLAMY ICH JEDNAK INACZEJ – DLA NAS SĄ STRAŻNIKAMI PLANETY.

W celu zmiany wizerunku pracownika służb komunalnych, a także uzmysłowienia opinii publicznej jego ważnej społecznie roli, ENERIS zainaugurował w ubiegłym roku program informacyjny pod nazwą “Strażnicy Planety”. Towarzyszyła temu premiera filmu pokazującego dzień z życia pracowników ENERIS z całej Polski, pracujących przy odbiorze i recyklingu odpadów.

 

Z okazji jubileuszowej, 10. edycji, Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (18-26 listopada), wystawa “Strażnicy Planety” została zaprezentowana na terenie Sejmu RP. Patronat nad wydarzeniem objęła sejmowa Komisja ds. Petycji.