„Wyzwanie - bezpieczni w pracy! Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej”

Dodano 28.02.2020
Przyczyny niewłaściwie ustawionego fotela dla kierowcy śmieciarki, postępowanie w przypadku zakłucia pracowników komunalnych czy sokoły pełniące służbę na składowiskach odpadów to tylko niektóre z tematów omówionych w czasie pierwszej konferencji w całości poświęconej kwestiom bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowane przez Koalicję BHP wydarzenie przyciągnęło przedstawicieli służb komunalnych zarówno z firm prywatnych, jak i prowadzonych przez samorządy.
Kielecka konferencja została zorganizowana przez ENERIS Surowce i Związek Pracodawców Gospodarki Komunalnej (ZPGO), inicjatorów Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP). Koalicjanci, czyli firmy działające w branży gospodarki odpadami, podczas spotkania mieli okazję do przedstawienia zagadnień w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydarzenie "Wyzwanie - bezpieczni w pracy! Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej" rozpoczęło się od prezentacji nadinspektora pracy Tomasza Barańskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, który przedstawił szereg inicjatyw, w które firmy komunalne mogą się włączyć. Poza programami edukacyjnymi i profilaktycznymi są to również konkursy dla pracodawców wdrażających najlepsze praktyki w zakresie BHP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarce odpadami na pierwszym miejscu!

O prawie regulującym kwestie BHP w branży komunalnej opowiadał Paweł Legutko z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM. Podkreślał przede wszystkim, że oprócz Kodeksu pracy, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w rozporządzeniach z 1997 i 2009 r., których zapisy nie idą w parze z rzeczywistością. Zostały także przedstawione sytuacje problematyczne w codziennej pracy kierowców i ładowaczy, związane chociażby ze stycznością z odpadami medycznymi lub niebezpiecznymi wyrzucanymi przez mieszkańców do worków czy pojemników, a tym samym narażeniem pracowników komunalnych na choroby zakaźne. Temat gospodarki paliwowej i rozwiązań GPS w zbiórce odpadów został podjęty przez Mikołaja Mąkę z Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO z Kalisza. Przedstawił on stosowane przez firmę rozwiązania, które dają oszczędności w zużyciu paliwa przy pokonaniu możliwie jak największej liczby kilometrów. Zasady te dotyczą zarówno tankowania, dostaw czy korzystania ze specjalnych zabezpieczeń zbiorników paliwa, takich jak sita, korki i sondy. Równie ważne jest tworzenie raportów tankowania oraz wyposażenie śmieciarek w system GPS do kontroli położenia pojazdu czy czytniki RFID, które mają monitorować ilości opróżnionych pojemników. Przykłady niestandardowych rozwiązań w gospodarce odpadami zostały zaprezentowane przez przedstawicielkę warszawskiej firmy BYŚ Wojciech Byskiniewicz. Ewa Oleszycka opowiadała m.in. o pracy sokołów i kotów, które pełnią służbę w branży komunalnej i skutecznie radzą sobie z nieproszonymi gośćmi, takimi jak gryzonie, inne ptaki czy robaki. Jednym z głównych problemów, z którymi stykają się zakłady gospodarowania odpadami jest uciążliwy zapach dla pracowników, jak i dla okolicznych mieszkańców. Sposobami na radzenie sobie z nimi są np. naturalne i syntetyczne olejki eteryczne czy system inhibitorów zapachowych. Dodatkowo została podjęta kwestia zakłuć podczas odbioru czy sortowania odpadów, a także możliwy kontakt z materiałem zakaźnym. Okazuje się, że osoby wyrzucające odpady nie zdają sobie sprawy z potencjalnego ryzyka, na jakie narażeni są pracownicy komunalni, stąd firma BYŚ ma wdrożona odpowiednią procedurę postępowania. Z kolei Patryk Kot, ekspert ds. BHP w firmie ENERIS, skupił się na świadomości pracowników służb komunalnych. Okazuje się, że nie jest to taka oczywista kwestia, mimo, że rozpoczęcie pracy w firmie komunalnej zawsze wiąże się ze szkoleniem wstępnym na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak wypadki w pracy się zdarzają i najczęściej dotyczy to pracowników z najkrótszym stażem pracy. Patryk Kot pokazał sposoby na bezpieczne wdrożenie pracownika, np. filmy instruktażowe czy plakaty przypominające o zagrożeniach na stanowiskach pracy. Zaprezentował też narzędzia wspierające codzienną pracę kierowców i ładowaczy podczas odbioru i transportu odpadów, takie jak np. szkolenia motywujące, konkursy wewnętrzne, plakaty, naklejki do samochodów, okresowe spotkania i analizy na temat bezpieczeństwa pracy. O bezpiecznej bazie transportowej opowiedziała Małgorzata Górska z zakładu ENERIS Surowce w Kielcach. Wyraźne oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku, znaki ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne, tablice informacyjne np. "10 zasad ratujących życie" to tylko niektóre rozwiązania wspierające bezpieczne warunki pracy w kieleckiej spółce komunalnej. Podczas wystąpienia zostały też zaprezentowane działania przeciwpożarowe, m.in. oznaczenia miejsc składowania odpadów, stosowany sprzęt i środki gaśnicze, organizowane próbne ewakuacje pracowników czy szkolenia ze stażą pożarną. Przedstawicielka firmy komunalnej pokazała również strój ładowacza, kierowcy i sortowacza, który składa się z wielu elementów ochronnych, takich jak np. odblaski, rękawice, nakrycie głowy, stabilizatory nadgarstkowe, latarki „czołówki” czy maski przeciwpyłowe. Bezpieczeństwo pracowników firm komunalnych jest nierozerwalnie związane z koniecznością uświadamiania społeczeństwa w tym zakresie. O działaniach edukacyjnych dla mieszkańców opowiadała Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS, która pokazywała przykłady materiałów informacyjnych na temat właściwej segregacji odpadów, także niebezpiecznych. Podczas prezentacji zostały również przedstawione realizowane przez ENERIS kampanie dotyczące m.in. organizacji przestrzeni wokół altan na opady, martwych pól w śmieciarkach, czyli ograniczeń widoczności oraz bezpiecznego pozbywania się odpadów budowlanych. Na zakończenie konferencji została podjęta kwestia ergonomii pracy kierowcy zawodowego. Paweł Ząbek z firmy Ergosmile przedstawił podstawowe zasady, obowiązujące podczas jazdy samochodem, czyli m.in. prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa, odpowiednie trzymanie kierownicy, ustawienie fotela czy zagłówka albo poprawna postawa siedząca na fotelu. Specjalista pokazał też konkretne przykłady rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo kierowców ciężarówek, w tym śmieciarek, takie jak specjalne nakładki na fotele niwelujące powstawanie bólu kręgosłupa czy stosowanie podłokietnika. Zachęcił też do wykonywania prostych ćwiczeń, takich jak ruchy głową czy kończynami podczas jazdy, postoju albo zatrzymania np. na światłach. Prezentacja zakończyła się stwierdzeniem – żeby się ruszać musimy się ruszać! Konferencja służb BHP oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, była też okazją do zaproszenia do współpracy w ramach Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych przedstawicieli innych firm prywatnych i samorząodwych. Więcej informacji znajduje się na stronach ENERISZPGO. "Wyzwanie - bezpieczni w pracy! Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej" to nie jedyna aktywność Koalicji BHP podczas Targów EKOTECH. Podczas 2 dni wydarzenia można było także odwiedzić stoisko Koalicji, gdzie eksperci odpowiadali na pytania oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem.