Obsługujemy klientów biznesowych i indywidualnych w zakresie zbiórki, magazynowania, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Swój potencjał opieramy na podstawie długoletniego doświadczenia, know-how, stosownych zezwoleń oraz własnych zakładach przetwarzania, gwarantując bezpieczeństwo w obrocie odpadami. Inwestujemy w innowacyjne zakłady i urządzenia, które pozwalają nam ciągle doskonalić świadczone usługi zgodnie z trendami w gospodarce makroregionu.

Specjalizujemy się w:

 1. Kompleksowej gospodarce odpadami styropianu (EPS) opakowaniowego i budowlanego oraz poprodukcyjnego. Naszymi klientami są centra logistyczne, magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe, producenci AGT/RTV, firmy budowalne, hurtownie, zakłady przemysłowe oraz klienci indywidualni. Dzięki naszym specjalistycznym mobilnym kompaktorom, możemy świadczyć usługi u klienta (on-site) i kompresować EPS w proporcji nawet 1:350. Oferujemy kompleksową usługę odbioru i recyklingu lub zagospodarowania opakowań styropianowych i styropianu budowlanego.
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 02, 07 02 13
  • odbiór surowca od klienta luzem i w formie skompaktowanej
  • dzierżawa sprzętu, m.in. specjalistyczne kompaktory umożliwiające kompaktowanie EPS luzem do bloków o stabilnych wymiarach
  • wynajem wykwalifikowanych pracowników do przygotowania odpadów do transportu
  • kompaktowanie styropianu EPS u klienta
    
 2. Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów budowlanych od firm i klientów indywidualnych bez ograniczeń tonażowych. Odbiory realizujemy pojazdami typu bramowiec i hakowiec oraz kontenerami o pojemności 7-34 m³.
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach z grupy 17 (gruz, zmieszane odpady budowlane, remontowe, papa, materiały izolacyjne) oraz odpady wielkogabarytowe
  • dzierżawa kontenerów
  • dedykowany transport
  • konkurencyjne ceny
  • szybka realizacja
  • pomoc w obsłudze BDO
    
 3. Kompleksowej gospodarce odpadami wiertniczymi w postaci urobku, płuczki wiertniczej, wód z pompowań i płukania otworów. Od 2011 roku odebraliśmy i zagospodarowaliśmy ponad 120 tys. ton odpadów wiertniczych z grupy 01 w postaci urobku i przepracowanych płuczek wiertniczych oraz ponad 45 tys. ton płynu zwrotnego (tzw. flowback water). Z terenów przez nas obsługiwanych odebraliśmy ponad 25000m³ wód opadowych i ścieków bytowych. Realizację odbiorów prowadzimy 24h/7 pojazdami pełnotonażowymi, typu „wanna” i cysterna samozaładowcza.
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach z grupy 01 na terenie całej Polski
  • kompleksowa obsługa 24/7
  • dedykowany transport
  • załadunek odpadów na terenie wiertni
  • przetwarzanie odpadów wiertniczych