O nas

ENERIS PROECO sp. z o.o. Od 1992 roku prowadzi działalność unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i medyczne wraz z odzyskiem energii powstającej w procesie ich przetwarzania.

ENERIS PROECO sp. z o.o. Od 1992 roku prowadzi działalność unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i medyczne wraz z odzyskiem energii powstającej w procesie ich przetwarzania.

Firma współpracuje z klientami przemysłowymi oraz instytucjonalnymi z całego kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustawy o odpadach oraz Prawa Ochrony Środowiska. W listopadzie 2017 r. spółka weszła w skład Grupy ENERIS, która stała się większościowym udziałowcem.

ENERIS Proeco zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz medycznych pochodzących m.in. z zakładów opieki zdrowotnej, placówek medycznych, opiekuńczych, weterynaryjnych, laboratoriów analitycznych, placówek naukowych, salonów kosmetycznych, fryzjerskich, spa oraz innych wyspecjalizowanych podmiotów. Spółka także odzyskuje energię i sprzedaje ciepło wytwarzane z unieszkodliwiania odpadów.

Pracownicy firmy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają wszelkie kompetencje, świadectwa oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z obowiązującego Pozwolenia Zintegrowanego.

ENERIS Proeco dysponuje pozwoleniem ADR, co gwarantuje bezpieczny oraz zgodny z wymogami bezpieczeństwa i ekologii transport.

Procesy odzysku i recyklingu R1 oraz unieszkodliwiania D10, czyli z odzyskiem energii, czynią te procesy bardziej ekologicznymi i przyjaznymi środowisku. Odzyskana energia służy do produkcji ciepła i pary technologicznej dla podmiotów działających na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technicznego.

Odzysk termiczny i unieszkodliwianie odpadów odbywa się w piecu obrotowym, wyłożonym ceramiczną wymurówką, gdzie następuje spalanie odpadów w temperaturze 1100-1400 stopni C. Ciepło powstałe przy spaleniu jest wykorzystywane do produkcji pary wodnej, natomiast spaliny po oddaniu ciepła są kierowane do układu oczyszczania spalin. W jego skład wchodzą dwie kolumny absorpcyjne, w których następuje neutralizacja i schłodzenie spalin wodnym roztworem wodorotlenku sodowego.

Oczyszczone gazy spalinowe zasysane są przy pomocy wentylatora i tłoczone przez komin do atmosfery.

WSPÓŁTWORZENIE