Przyjmowane odpady

Przyjmujemy szeroki zakres odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i medycznych w postaci stałej, płynnej i pastowatej.

ODPADY MEDYCZNE (CAŁA GRUPA 18):

 • odpady pochodzące m.in. z: zakładów opieki zdrowotnej, placówek medycznych, opiekuńczych, weterynaryjnych, laboratoriów analitycznych, placówek naukowych, salonów kosmetycznych, fryzjerskich, spa oraz innych wyspecjalizowanych podmiotów.
   

ODPADY Z GRUPY NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • odpady ropo-, węglo- i drewnopochodne, w tym olej opałowy, olej napędowy i płyty OSB,
 • odpady lakiernicze oraz farby, lakiery, tusze, żywice oraz barwniki, kleje, czyściwo, oleje,
 • tworzywa sztuczne, papier i tektura,
 • zanieczyszczone opakowania, w tym wielomateriałowe,
 • chemikalia laboratoryjne i analityczne,
 • leki cytostatyczne, cytotoksyczne, środki odurzające i psychotropowe,
 • środki ochrony roślin,
 • produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
 • odpady z obróbki i powlekania metali,
 • odzież robocza, tekstylia, odpadowa papa.