Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, komercyjnych, instytucjonalnych i przemysłowych. Obsługujemy zarówno mieszkańców w ramach kontraktów z gminami oraz ponad 1000 podmiotów gospodarczych, realizując usługi odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz odpadów poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych.

Działamy w ponad 30 gminach na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Świadczymy usługi letniego i zimowego utrzymania ulic miast. Posiadamy zaplecze techniczne wyposażone w sprzęt specjalistyczny: śmieciarki, zamiatarki, pługo-piaskarki, hakowce, bramowce, pojazdy samozaładowcze wyposażone w HDS oraz pojazdy skrzyniowe z windą załadowczą.