Przydatne informacji dla klientów ENERIS
Oddział: Gorzów Wlkp. surowce

Wpisz interesującą cię frazę by szybciej wyszukać informacje na dany temat lub przeszukaj poniższe działy.

Wyjaśniamy wątpliwości przy segregacji odpadów

Dlaczego muszę segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce nowy, ujednolicony system odbioru odpadów komunalnych, w podziale na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Zmiana ta
Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?
Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Niestety zdarzają się
Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?
Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp.
Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?
Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl/)
Gdzie wyrzucić choinkę? Czy mam pociąć do bio?
Żywa choinka jest bioodpadem. Służby komunalne odbiorą ją od nas w terminach przewidzianych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Choinka powinna być odpowiednio przygotowana – oczyszczona z ozdób
Czy mogę potłuc szkło i wrzucić do odpadów zmieszanych zamiast wrzucać do szkła?
Należy unikać tłuczenia odpadów szklanych. O ile to tylko możliwe, odpady takie jak szklane słoiki i butelki powinny trafiać do pojemników lub worków przeznaczonych na odpady szklane, dzięki czemu surowce
Worki na odpady segregowane są słabej jakości, istnieje możliwość ich wymiany?
Worki na wszystkie frakcje odpadów selektywnych spełniają normy i wymogi przetargowe. Rwą się wtedy, kiedy są mocno przepełnione. Prosimy zatem mieszkańców o zachowanie rozsądku przy ich wypełnianiu. Jest to
Gdzie wrzucić papier, jeśli wciąż mam tylko 2 pojemniki?
Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych papier i tekturę wrzucają do pojemników oznaczonych niebieską etykietą – jeśli chwilowo ich brakuje, to prosimy włożyć odpady do np.: reklamówki, opisać go
Czy ręczniki papierowe mam wrzucać do worka na papier?
Zużytych ręczników papierowych nie można wrzucać ani do worków na papier, ani do bio. Nie są one wykonane z czystego papieru, mają w swoim składzie chemiczne dodatki, aby wchłaniały wodę. Poza tym zużyte
Gdzie mam wrzucić odpad, z którym nie wiem co zrobić?
Odpad, co do którego mamy wątpliwości, do jakiego rodzaju odpadów zaklasyfikować, najrozsądniej wrzucić do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. W ten sposób unikniemy ryzyka zanieczyszczenia
Mam zakład wulkanizacyjny, złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy mogę wystawić opony do odbioru? Mam z 50 opon, w warsztacie znajdą się też inne gabaryty.
Z obowiązku odbioru odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, wyłączone są odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie stanowiące odpadów komunalnych. Odpady komunalne z przedsiębiorstw to

Odbiór odpadów

Pięć różnych frakcji? Nie mam tyle miejsca w domu/mieszkaniu!
Wygospodarowanie dodatkowego miejsca w mieszkaniu/domu na potrzeby segregacji 5 frakcji odpadów (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) wymaga dostosowania. Warto włożyć ten
Kiedy dostanę harmonogram odbioru odpadów?
Harmonogramy są rozwożone wraz z ulotkami i pojemnikami. Harmonogramy są również dostępne na stronie ZCG MG-6 ,
Mieszkam w domku jednorodzinnym. Ile mam mieć pojemników?
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan segregować, otrzyma Pani/Pan pojemnik na odpady pozostałe po segregacji oraz komplet worków na surowce: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz odpady
Dlaczego jedni dostają worki, a inni pojemniki?
Wszyscy dostają pojemniki na odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji (czarny kolor). Z przyczyn praktycznych, na odpady segregowane w przypadku zabudowy wielorodzinnej przeznaczone są pojemniki, w przypadku
Skąd pobrać worki, jeśli jeszcze ich nie mam?
Worki są dostarczane wraz z harmonogramem i ulotką. Dodatkowe worki można otrzymać w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok nr 106), biurach operatorów lub podczas odbioru odpadów od obsługi (kierowcy
Nie otrzymałem ulotki informacyjnej dotyczącej zmian w segregacji odpadów. Skąd mogę ją pobrać?
Ulotki informacyjne ZCG MG-6 były kolportowane przez operatorów do nieruchomości zamieszkałych oraz poza nieruchomościami zamieszkałymi, były także dostarczane do sołtysów i do punktów,
Worki są ciężkie, niewygodne i często się rwą. Czy mogę dostać pojemniki?
Prosimy o zachowanie rozsądku przy wypełnianiu worków. Rwą się tylko, kiedy są mocno przepełnione. Każdy pracownik firmy odbierającej odpady w ciągu dnia odbiera około 500-700 takich worków. Większe ilości
Dlaczego jeszcze nie mam pięciu pojemników na odpady?
Pięć pojemników na odpady dotyczy zabudowy wielorodzinnej. Mieszkańcy z nieruchomości jednorodzinnych otrzymają jeden pojemnik na odpady pozostałe po segregacji i kolorowe worki na poszczególne frakcje.
Miałem mieć kolorowe pojemniki, a mam jednobarwne, z naklejkami. Dlaczego?
Zgodnie z obowiązującą umową, do 30 czerwca nie są wymagane ustawowe kolory pojemników, wystarczą etykiety konkretnego koloru. Podczas wyrzucania odpadów prosimy zatem zwracać uwagę na napisy na naklejkach.
W mojej altanie nie ma jeszcze żadnego pojemnika, gdzie mam wyrzucać śmieci?
Brak jednego bądź kilku pojemników na odpady należy zgłaszać do ZCG MG-6, skąd informacja trafi do odpowiedniego operatora. Do czasu podstawienia pojemników, prosimy pozostawiać odpady w altanie w workach
Wokół śmietników na naszym osiedlu jest bałagan. Kto to posprząta? I kiedy?
Odbiorca odpadów jest zobowiązany do odbioru nadmiarowych odpadów znajdujących się w workach w danym punkcie wywozowym oraz sprzątnięcia odpadów rozsypanych podczas załadunku. Pamiętajmy, że
U mnie w bloku jest zsyp. Jak mam segregować?
Do zsypu wrzucamy tylko odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji (tzw. „czarna frakcja”)– wysegregowane surowce należy wrzucać do pojemników oznaczonych nalepkami w odpowiednich kolorach.
Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Ja segreguję, a mój sąsiad nie. Dlaczego więc tego samego dnia, ta sama śmieciarka odbiera odpady z mojego pojemnika i pojemnika sąsiada?
Jednoczesny odbiór odpadów od mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie i tych, którzy odpadów nie segregują, jest możliwy tylko w przypadku, gdy zabierane są pojemniki
Mam 6-osobową rodzinę, segreguję odpady. Czy mogę dostać duży pojemnik 240 litrów na odpady pozostałe?
Z wnioskiem o wydanie pojemnika o innej pojemności należy się zwrócić do ZCG MG-6. Regulamin utrzymania czystości i porządku określa konkretną pojemność pojemnika na daną liczbę osób. Jeśli jest to
Mam mało śmieci. Wystawiam pojemnik raz na miesiąc. Czy mogę płacić mniej?
Dla jednej osoby jest dobrany minimalny pojemnik, opłata za odbiór z niego odpadów jest stała i zróżnicowana jedynie w zależności od przyjętego przez mieszkańca sposobu gromadzenia
Dlaczego w Gorzowie Wlkp. trzeba sortować na pięć frakcji, a w innych miejscach w Polsce – nie?
KAŻDY kontrakt na odbiór (i zagospodarowanie odpadów komunalnych), podpisany po 1 lipca 2017 r. MUSI uwzględniać podział odpadów komunalnych na 5 frakcji. Dotyczy to również umowy w Gorzowie Wlkp.,
Opróżniono mi tylko pojemnik w połowie! Jak to możliwe?! Niech śmieciarka się wróci i odbierze resztę.
Taka sytuacja jest możliwa tylko w przypadku na przykład zablokowania zawartości pojemnika dużym kartonem lub przymarznięcia odpadów do ścianek pojemnika. W praktyce potrząsanie przez śmieciarkę jest na tyle
Nie odebrali mi pojemnika na odpady. Podjechała śmieciarka, Panowie zajrzeli do mojego pojemnika, ale go nie opróżnili. Dlaczego?
Jeśli w pojemniku na daną frakcję odpadu, pomimo oznaczenia etykietą, znajduje się inny odpad lub jest on zanieczyszczony np. odpadem niesegregowanym, to nie będzie zabrany. Każdorazowo obsługa śmieciarki sporządza
Nie odebrali mi w tym tygodniu śmieci. Jaką dostanę zniżkę?
W takim przypadku należy zgłosić reklamację do ZCG MG-6, mail mg6@zcg.net.pl tel. 95 728 71 02, który przekieruję ją do odpowiedniego operatora i w trybie pilnym odpady zostaną od
Po ostatnim odbiorze zaginął mi pojemnik, dlaczego? Kiedy dostanę nowy?
Sytuacja możliwa tylko np. w przypadku kradzieży, do której dochodzi sporadycznie. Śmieciarka nie zabiera pojemników. Jeśli pojemnik jest uszkodzony, jest to zgłaszane do operatora. Wymiany na nowy
Mieszkam w domu jednorodzinnym. Czy mogę dostać brązowy pojemnik na bio zamiast worków? Dlaczego nie można zostawić obecnych pojemników na bioodpady?

Zgodnie ze specyfikacją kontraktu, odpady bio w zabudowie jednorodzinnej są gromadzone w workach. Taka jest decyzja zarządu MG-6 poprzedzona analizą w zakresie gromadzenia danych frakcji odpadów.

Kto decyduje, ile i jakiej pojemności pojemników na odpady trafi na moją posesję lub do altany mojej wspólnoty / spółdzielni?
O tym, ile i jakich pojemników powinno trafić do danej altany śmietnikowej lub przed posesję, decyduje zarządzający daną nieruchomością dając temu wyraz w deklaracji złożonej do ZCG MG-6, na podstawie
Kto ustala harmonogramy i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji? Na jakiej podstawie?
Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów na terenie ZCG MG-6 jest określana na podstawie regulaminu sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów oraz kalkulacji
Dlaczego w Gorzowie można tylko raz na miesiąc pozbywać się odpadów wielkogabarytowych?
Zgodnie z regulaminem ZCG MG-6 meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości raz w miesiącu, na podstawie
Czy żarówkę mogę wrzucić do worka na szkło? A gdzie wrzucić stare baterie?
Zdecydowanie nie. Worki lub pojemniki na szkło są przeznaczone jedynie na szklane opakowaniowe, takie jak butelki po napojach i kosmetykach, czy słoiki. Żarówki żarnikowe czyli tzw. „starego typu” można
Czy do brązowych pojemników mogę wrzucać odpady bio w workach plastikowych?
Odpady bio należy wrzucać do brązowego pojemnika tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru albo luzem. Jeśli gromadzone są w domu np. w worku, należy je z niego wysypać, a plastikowe opakowanie
Dlaczego pracownicy przestawiają pojemniki po ich opróżnieniu?
Do obowiązków pracowników komunalnych należy odstawianie pojemników po ich opróżnieniu w miejsce ich uprzedniego umiejscowienia. Dokładamy starań, aby ta praktyka była normą, każdorazowo reagując