Marka ENERIS odbiera i przetwarza odpady komunalne w Rawie Mazowieckiej i innych polskich miejscowościach. Oferujemy terminowy i profesjonalny wywóz śmieci na podstawie harmonogramu ustalanego z władzami gminy i przedstawicielami lokalnego biznesu. Jesteśmy firmą stawiającą na innowacyjne rozwiązania w utylizowaniu różnego rodzaju surowców wtórnych otrzymywanych z klientów indywidualnych, instytucjonalnych, a także przedsiębiorstw z rozmaitych sektorów gospodarki.

Odpady komunalne Rawa Mazowiecka

Czysta gmina, osiedle i ulica wymaga działań w zakresie ochrony środowiska, których kluczowym elementem jest profesjonalny wywóz śmieci odbieranych od mieszkańców. Nawiązując współpracę z ENERIS, władze miejskie i firmy mogą wprowadzić w zarządzanym przez siebie rejonie czy obiekcie ekologiczne rozwiązania. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu surowców wtórnych z odpadów komunalnych oraz przemysłowych, które przekazywane są do recyklingu. Korzystamy z nowoczesnych sprzętów specjalistycznych, a także sortowni i składowisk, które poddajemy nieustannym innowacjom.

Mieszkańców gminy zachęcamy do sprawdzenia harmonogramu, w którym znajdują się konkretne terminy na wywóz odpadów komunalnych w danej dzielnicy. Przyjmujemy produkty nadające się do recyklingu, w tym surowce plastikowe, metalowe i szklane, a także bioodpady, które przetwarzamy z użyciem sprawdzonych i bezpiecznych dla środowiska metod. W celu usprawnienia procesu segregacji śmieci zachęcamy do lektury materiałów informacyjnych, które udostępniliśmy na stronie ENERIS.

Wywóz śmieci i odpadów przemysłowych

Zapewniamy profesjonalne usługi gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Rawie Mazowieckiej. Oprócz standardowego wywozu śmieci na podstawie harmonogramu regularnie organizujemy też odbiór innych surowców. Mieszkańcy pragnący się pozbyć produktów wielkogabarytowych czy elektroodpadów mogą liczyć na naszą pomoc w tym zakresie. Współpracujemy z lokalnymi oddziałami PSZOK i dysponujemy własną sortownią i składowiskiem, w których wykorzystujemy nowoczesne systemy utylizacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz wywóz śmieci to tylko część oferty naszej firmy. W ENERIS oferujemy również usługi porządkowe z użyciem specjalistycznego sprzętu, m.in. zamiatarek. Na zlecenie instytucji miejskich zapewniamy utrzymanie czystości na terenie lokalnych ciągów komunikacyjnych. W celu nawiązania współpracy z nami oraz poznania szczegółowej oferty zapraszamy na naszą stronę internetową Eneris.pl, a także do kontaktu z biurem obsługi klienta.