Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i przemysłowych. Zarządzamy strumieniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Organizujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz innych.

Prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Majowej 87/89, dodatkowo zajmujemy się obsługą innych PSZOK-ów na terenie gmin, z którymi współpracujemy. Zajmujemy się także sortowaniem odpadów.

Do świadczenia usług wykorzystujemy nowoczesny park maszynowy oraz stale rozbudowujemy flotę transportową. Ponadto wynajmujemy kontenery i pojemniki na odpady komunalne, przemysłowe i selektywne. Realizujemy także usługi przy pomocy specjalistycznego sprzętu (zamiatarki), a także letnie utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, ulic, placów, parkingów.

 

Aktualności