Dlaczego segregować baterie

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY TO ODPADY, KTÓRE STANOWIĄ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT ORAZ SĄ SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA. JEDNA MAŁA BATERIA GUZIKOWA POTRAFI ZANIECZYŚCIĆ 1 M3 ZIEMI ALBO NAWET 400 LITRÓW WODY. DLATEGO NIEZWYKLE ISTOTNE JEST ŚWIADOME I ODPOWIEDZIALNE POZBYWANIE SIĘ TYCH NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW, ABY WYELIMINOWAĆ ICH SZKODLIWY WPŁYW.
 

BEZPIECZNIE Z BATERIAMI

Najważniejszą zasadą jest wrzucanie baterii do specjalnych pojemników, czyli niemieszanie ich z innymi odpadami, a także odpowiednie zabezpieczenie obu biegunów przez np. zaklejenie taśmą z obu stron, co ograniczy dostęp powietrza i zabezpieczy ogniwa przed zwarciem. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem, a nawet wybuchem.

Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz tworzywa sztuczne i papier do produkcji paliwa RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.

Rodzaje baterii i akumulatorów

Baterie jednorazowego użytku:

cynkowo-węglowe
cynkowo-węglowe
cynkowo-powietrzne
cynkowo-powietrzne
alkaliczne
alkaliczne
litowe-pierwotne
litowe-pierwotne

Akumulatory wielokrotnego ładowania:

niklowo-kadmowe
niklowo-kadmowe
niklowo-wodorkowe
niklowo-wodorkowe
litowo-jonowe
litowo-jonowe
olowiowo-kwasowe
olowiowo-kwasowe

CZY WIESZ, ŻE:

 • źle unieszkodliwiona bateria do zegarka (guzikowa) może skazić nawet 400 litrów wody;
 • rzucona na ziemię bateria alkaliczna typu “paluszek” trwale zanieczyszcza metr sześcienny gleby;
 • niewłaściwie zutylizowana bateria od telefonu komórkowego lub laptopa może spowodować wybuch lub pożar;
 • zużyte akumulatory i baterie są źródłem szkodliwych substancji, są to:
  • kadm – toksyczny metal, uszkadza nerki, powoduje anemię, osteoporozę, zaburzenia powonienia, białkomocz, zmniejsza wydzielanie insuliny, oddziałuje niekorzystnie na układ krążenia i korę mózgu, powoduje groźne wady rozwojowe w okresie płodowym,
  • kobalt – powoduje reakcję alergiczną skóry oraz trudności z oddychaniem, przyczynia się do nadprodukcji erytrocytów i zagraża sercu, wpływa negatywnie na funkcjonowanie tarczycy i szpiku kostnego, powoduje mdłości, w większych ilościach może działać rakotwórczo,
  • lit – podrażnia drogi oddechowe i może odkładać się w płucach, prowadząc do ich obrzęku, może działać drażniąco na skórę i błony śluzowe,
  • mangan – nadmiar może sprzyjać rozwojowi demencji, schizofrenii oraz pogłębiać chorobę Parkinsona,
  • nikiel – silny alergen kontaktowy, wpływa negatywnie na układ odpornościowy, może działać rakotwórczo,
  • ołów – negatywnie wpływa na każdy narząd i układ ciała człowieka, poważnie uszkadza nerki, prowadząc do zgonu, w mózgu niszczy osłonki mielinowe neuronów, zmniejsza ich liczbę, upośledza ich wzrost i zaburza neurotransmisję, podnosi ciśnienie krwi,
  • rtęć – silnie toksyczna, kumuluje się w nerkach, niszcząc je, uszkadza ośrodkowy układ nerkowy i prowadzi m.in. do zaburzeń snu, koncentracji i pamięci oraz zmiany osobowości, w dużym stężeniu prowadzi do śmierci spowodowanej niewydolnością oddechową i krążenia.

PAMIĘTAJ!

 • oddzielaj akumulatory i baterie od innych odpadów
 • przed wyrzuceniem np. zabawki, narzędzia, czujnika, LED’u, odzieży i obuwia ze świecącymi elementami, sprawdzaj, czy nie ma w środku ukrytej baterii lub akumulatora
 • akumulatory przenośne i baterie wrzucaj do specjalnych pojemników – znajdziesz je w urzędach, szkołach, części sklepów oraz stacji benzynowych
 • nie rozbieraj ani nie gnieć baterii i akumulatorów w warunkach domowych
 • nie podgrzewaj i nie spalaj baterii i akumulatorów.