Odzysk akumulatorów i baterii

Zbiórka akumulatorów i baterii w Polsce w 2018 r. (GIOŚ)
Zbiórka akumulatorów i baterii w Polsce w 2018 r. (GIOŚ)

WEDŁUG GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R. DO OBROTU NA TERYTORIUM POLSKI WPROWADZONO OGÓŁEM PONAD 130 TYS. TON BATERII I AKUMULATORÓW. ZALICZA SIĘ DO NICH BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE – PONAD 13 TYS. TON, PRZEMYSŁOWE – PONAD 31 TYS. TON ORAZ SAMOCHODOWE – PONAD 85 TYS. TON.

W 2018 r. zebrano ponad 10 tys. ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. To oznacza, że Polska osiągnęła poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów równy 80%, przy wymaganym poziomie zbierania wynoszącym 45%.

Osiągnięcie wymaganych poziomów jest niezwykle ważne ze względu na dotrzymywanie międzynarodowych zobowiązań, ale przede wszystkim z powodu ochrony środowiska. Ogniwa galwaniczne, do których zaliczają się akumulatory i baterie są źródłem cennych pierwiastków i związków chemicznych, ale także niebezpiecznych substancji. Wystarczy jedna, guzikowa bateria stosowana np. w zegarku, żeby zanieczyścić 1 m3 ziemi czy ogromną ilość wody. Z tych powodów tak ważne jest ich prawidłowe zagospodarowanie i recykling.

ENERIS Recupyl jest jednym z czołowych recyklerów baterii w Europie. Zajmuje się sortowaniem akumulatorów oraz sortowaniem i przetwarzaniem baterii, odzyskując z nich stal oraz metale nieżelazne, takie jak mosiądz i cynk.