Oferta ENERIS Recupyl

Zapraszamy do współpracy organizacje odzysku, producentów, dystrybutorów, podmioty wprowadzające oraz samorządy

Aby przekazać akumulatory i baterie do profesjonalnego zagospodarowania wystarczy:


Jesteśmy jednym z największych w Polsce podmiotów, który profesjonalnie i z dbałością o środowisko naturalne, przetwarza i zagospodarowuje baterie i akumulatory z kraju i państw UE. Zajmujemy się sortowaniem akumulatorów oraz sortowaniem i przetwarzaniem baterii, odzyskując z nich stal oraz metale nieżelazne, takie jak mosiądz i cynk.

Każdy z procesów w ENERIS Recupyl jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz instrukcjami ustalonymi na podstawie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem opartym na normach ISO.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

  • zbiórki zużytych akumulatorów i baterii wszystkich typów,
  • odbioru i transportu akumulatorów i baterii,
  • sortowania zmieszanych akumulatorów i baterii,
  • przetwarzania baterii cynkowych,
  • sprzedaży surowców pochodzących z przetwarzania baterii cynkowych: cynk, mosiądz, stal
  • zagospodarowania wszystkich typów chemicznych akumulatorów i baterii w zakładzie ENERIS Recupyl oraz u partnerów recyklingowych,
  • potwierdzenia czynności recyklingu niezbędną dokumentacją, tj. protokołem sortowania oraz certyfikatem recyklingu.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Broszura ENERIS Recupyl