Dla firm

SPÓŁKA ALTVATER PIŁA, DZIAŁAJĄCA POD MARKĄ ENERIS SUROWCE, JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH ODBIORCÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W REGIONIE, ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY.

W siedzibie Altvater Piła, która się mieści przy ul. Łącznej 4A w Pile, otrzymają Państwo wszelkie informacje na temat umowy, którą dostosujemy, zgodnie z regulaminem gminnym, do Państwa potrzeb.

Numer kontaktowy: +48 (67) 211 58 17

Oferujemy podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika* o następujących wielkościach:

  • 120 litrowe,
  • 240 litrowe,
  • 1100 litrowe.
     

* Pojemnik jest własnością firmy. Po podpisaniu umowy, Klient może odebrać go osobiście lub poprosić o dostawę pod wyznaczony adres. Rozwiązanie umowy zobowiązuje Klienta do zwrotu pojemnika.

Przypominamy o konieczności segregowania odpadów!

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.eneris.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o podstawienie dodatkowego pojemnika

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o uaktualnienie danych

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wniosek o zawarcie umowy na kompleksowy odbiór odpadów komunalnych – pojemniki

Wniosek o zawarcie umowy na kompleksowy odbiór odpadów komunalnych – worki

Wniosek o zmianę wielkości pojemnika

E-faktura

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych