Odpady komunalne

Altvater Piła zajmuje się kompleksowo usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.

 

USŁUGI DLA MIESZKANCÓW

Świadczymy usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Aktualny harmonogram odpadów pozwoli Państwu przygotować się do obioru odpadów z Państwa posesji.


USŁUGI DLA FIRM
  
Altvater Piła oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, jak i tzw. selektywnej zbiórki na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Odpady komunalne powstające w przedsiębiorstwach mogą pochodzić od pracowników, ale także od klientów.

Udostępniamy pojemniki które są perfekcyjnie dopasowane do rodzaju, składu i ilości powstających w firmie odpadów. Oferujemy podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika* o następujących wielkościach:

  • 120 litrowe,
  • 240 litrowe,
  • 1100 litrowe.
     

* Pojemnik jest własnością firmy. Po podpisaniu umowy, Klient może odebrać go osobiście lub poprosić o dostawę pod wyznaczony adres. Rozwiązanie umowy zobowiązuje Klienta do zwrotu pojemnika.

Przypominamy o konieczności segregowania odpadów!


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o podstawienie dodatkowego pojemnika

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o uaktualnienie danych

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wniosek o zawarcie umowy na kompleksowy odbiór odpadów komunalnych – pojemniki

Wniosek o zawarcie umowy na kompleksowy odbiór odpadów komunalnych – worki

Wniosek o zmianę wielkości pojemnika

E-faktura

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych

 

Przypominamy, że zasady postępowania z opadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy samorządy lokalne przejęły w 2013 roku, obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców.Część samorządów, mocą uchwały rady miasta bądź gminy, przejęła również obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli m. in. firm. Jednakże przedsiębiorcy mający swe siedziby, zakłady, placówki w gminach, które nie objęły system nieruchomości niezamieszkałych, muszą zagospodarować odpady komunalne we własnym zakresie.