Usługi realizowane przez 
Altvater Piła:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów: komunalnych, budowlanych i poremontowych, opakowaniowych (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, szkła), bioodpadów, wielkogabarytowych, baterii oraz innych odpadów według potrzeb zleceniodawcy,
  • odbiór odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych z firm produkcyjnych,
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg,
  • przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji MBP w Kłodzie,
  • eksploatacja składowiska w Kłodzie,
  • likwidacja dzikich wysypisk,
  • sortowanie i odzysk odpadów opakowaniowych.


FUNDUSZ REKULTYWACYJNY

W związku z wymogami prawnymi, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzie gmina Szydłowo zarządzanego przez Altvater Piła Sp. z o .o. Udział w cenie za przyjęcie odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi odpowiednio 5,71 zł za tonę składowanych odpadów.
 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Broszura Altvater Piła

Cennik za przyjęcie odpadów dostarczonych przez klienta – baza Piła

Napisz do nas

* - pola wymagane