W Siemiatyczach wkrótce powstanie nowoczesna elektrociepłownia, spełniająca najwyższe standardy ekologiczne, opalana zrębkami drewna stanowiącymi odpad z produkcji leśnej.

Dzięki zastosowaniu czystej technologii i paliwa oraz umiejscowieniu instalacji poza obszarem zabudowanym, w pobliżu komunalnej oczyszczalni ścieków, jej funkcjonowanie poprawi warunki codziennego życia mieszkańców Siemiatycz.

Uruchomienie nowoczesnej, działającej w kogeneracji elektrociepłowni oznacza wycofanie z użytkowania dotychczasowych miejskich źródeł ciepła – zlokalizowanych w centrum Siemiatycz kotłowni węglowych i gazowych.