Ekologia

ZRĘBKI DREWNA TO CZYSTE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA PALIWO, OD TYSIĘCY LAT WYKORZYSTYWANE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH.

Obecnie, dzięki odpowiednio przeprowadzonym procesom spalania i zaawansowanemu filtrowaniu pyłów jest to ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla paliw kopalnianych. Co ważne, może być pozyskiwana w produkcji drewna w okolicach elektrociepłowni, co nie wymaga długodystansowego transportu i może się przyczynić do rozwijania miejsc pracy w Siemiatyczach.

Ponieważ rośliny w trakcie swojej wegetacji, w procesie fotosyntezy, absorbują dwutlenek węgla (CO2), to gaz ten wytwarzany w procesie spalania traktowany jest jako wcześniej „zaoszczędzony” i nie jest traktowany jako zanieczyszczenie atmosfery gazem cieplarnianym!

Powstające w procesie spalania popioły mogą być traktowane jako nawóz, zawierający cenne składniki mineralne.