Dzięki zastosowaniu czystej technologii i paliwa oraz umiejscowieniu instalacji poza obszarem zabudowanym, w pobliżu komunalnej oczyszczalni ścieków, jej funkcjonowanie poprawi warunki codziennego życia mieszkańców Siemiatycz.

Uruchomienie nowoczesnej, działającej w kogeneracji elektrociepłowni oznacza wycofanie z użytkowania dotychczasowych miejskich źródeł ciepła – zlokalizowanych w centrum Siemiatycz kotłowni węglowych i gazowych.
 

 

Lokalizacja

KONIEC Z WĘGLOWYMI KOTŁOWNIAMI W SIEMIATYCZACH!

Oddalenie od obszarów zamieszkałych, temperatura spalania, wysoki komin, a przede wszystkim efektywne systemy filtracji ograniczają do minimum uciążliwe dla mieszkańców zanieczyszczenie powietrza. To czyste powietrze i znaczna redukcja zjawiska tzw. smogu. To także czyste elewacji i… pranie wystawione na balkon!

Biomasowa elektrociepłownia w Siemiatyczach będzie się mieścić poza terenem zabudowanym przy ul. Kościuszki, na 2,5 ha działce zlokalizowanej po sąsiedzku z oczyszczalnią ścieków należącą do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Ciepło i energia elektryczna będą dostarczane do odpowiednich punktów za pomocą nowoczesnych ciepłociągów oraz przewodów elektrycznych.

Parametry elektrociepłowni

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA ELEKTROCIEPŁOWNIA DLA SIEMIATYCZ ZASILANA ZRĘBKAMI DREWNA.
 

Paliwo zrębki drewna
Roczne zapotrzebowanie na paliwo 77 tys. ton
Szczytowa moc cieplna 13 MW
Moc energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji 7 MW
Roczne dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej 56 000 GJ
Roczne dostawy energii elektrycznej do sieci energetycznej 60 000 MWh
Moc zainstalowana 8,5 MWe