Wybór Wykonawcy EPC dla Zakładu Odzysku Energii

Dodano 19.01.2024

aktualizacja 19.01.2024: dodano załącznik

aktualizacja 17.01.2024: dodano załączniki

aktualizacja 05.01.2024: zmieniono termin składania Ofert, dodano dokumenty

aktualizacja 27.12.2023: zmieniono termin składania Ofert 

aktualizacja 20.12.2023: dodano informacje 

aktualizacja 16.12.2023: komunikat 

aktualizacja 08.12.2023: dodano informacje 

 

[16.12.2023]

W związku z pojawiającymi się pytaniami Wykonawców, Zamawiający przypomina, że udostępnienie Wykonawcom Dokumentacji Wstępnej nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu oryginału podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia zobowiązującego do zachowania poufności (zgodnego z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego), co jest niezależne od składania Wniosków w I Etapie Postępowania (innymi słowy, złożenie ww. oświadczenia może nastąpić przed terminem składania Wniosków, co umożliwi danemu Wykonawcy niezwłoczne uzyskanie dostępu do Dokumentacji Wstępnej).

 

Zapraszamy do udziału w prekwalifikacjach na wybór Wykonawcy EPC dla Zakładu Odzysku Energii

W związku z licznymi prośbami ze strony zainteresowanych Wykonawców udziałem w prekwalifikacjach na wybór Wykonawcy EPC dla Zakładu Odzysku Energii, udostępniamy wersję angielską zamieszczonego Zaproszenia. Zamawiający zastrzega, że w razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską, a angielską, wiążąca jest wersja polska.

 

Zainteresowanych złożeniem Oferty bardzo proszę o zgłoszenia pod adresy wskazane w załączonym Zaproszeniu do dnia 22 stycznia 2024r. do godz.16:00.

 

 

Postępowanie ma charakter postępowania otwartego, z uwzględnieniem prekwalifikacji. 

Zamawiający przekazuje niniejsze Zaproszenie do udziału w prekwalifikacji potencjalnym Wykonawcom zainteresowanym złożeniem Wniosków i wzięciem udziału w Postępowaniu.

Prekwalifikacja jest I Etapem Postępowania. Do kolejnych etapów Postępowania zostaną zaproszeni jedynie Wykonawcy, którzy z wynikiem pozytywnym przejdą I Etap Postępowania – tj. Prekwalifikację. 

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do prekwalifikacji pl

Załącznik nr 1 do Zaproszenia pl

2023.12.07 RP wyjaśnienia

2023.12.07 RP zmiany

Invitation to preqalification_en

Invitation forms_en

Kodeks Partnerów Biznesowych ENERIS

2023_12_20_RP_odpowiedzi i wyjaśnienia

2023_12_20_RP_Zmiany_2

2024_01_05 RP zaproszenie do prekwalifikacji Zobowiązanie do Zachowania Poufności

2024_01_05_RP_odpowiedzi i wyjaśnienia

2024_01_05_RP_Zmiany_3

2024_01_17_Klauzula informacyjna art. 14 RODO

2024_01_17_RP_odpowiedzi i wyjaśnienia

2024_01_17_RP_Zmiany_4

2024_01_19_RP_odpowiedzi i wyjaśnienia