ENERIS uruchamia program grantowy dla Balina i os. Kąty w Chrzanowie!

ENERIS uruchomił kolejną edycję programu grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności”. Program grantowy realizowany będzie przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie, a jego beneficjentami będą mieszkańcy Balina i osiedla Kąty w Chrzanowie. 
 
Celem Programu Grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” jest aktywizacja mieszkańców do wdrażania pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją. W ubiegłych latach, w ramach programu grantowego, zrealizowano m.in. budowę boiska na osiedlu Kąty w Chrzanowie, wykonano łąkę kwietną i ogród wertykalny w Balińskiej szkole, opracowano grę terenową (Quest) "Odkrywamy tajemnice Balina", zbudowano wiatę na os. Kąty w Chrzanowie, zakupiono ławki rekreacyjne, które stanęły w balińskim „Grzybku, przeprowadzono rewitalizację stawów na Osiedlu Kąty a także wyposażono pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Balinie.  
 
- Staramy się wspierać lokalne społeczności. Mamy przekonanie, że mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi jako odpowiedzialny sąsiad chce pomagać w ich realizacji. – powiedział Michał Bogacki, członek zarządu ZGOK Balin. 
 
Wnioski w programie grantowym „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 r. Następnie komisja konkursowa oceni zebrane propozycje i wyłoni zwycięzców. Najlepsze projekty zostaną zrealizowane do końca roku. 
 
ENERIS jako główny udziałowiec ZGOK w Balinie chętnie realizuje przedsięwzięcia, łączące w sobie działania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną oraz zdrowym trybem życia. Angażując się̨ w życie mieszkańców Chrzanowa, Balina i okolic firma realizuje działania zbieżne z filozofią marki ENERIS, którymi są czysta ziemia, woda i powietrze.