Konkurs grantowy 2023 rozstrzygnięty

Komisja wybrała najlepsze projekty integrujące lokalną społeczność

Zakończył się etap oceny i wyboru zwycięskich projektów w programie grantowym "ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności". Najlepsze pomysły zostaną sfinansowane i zrealizowane w 2023 roku.
Laureatami tegorocznej edycji programu grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” zostali:

 

Gmina Chrzanów
projekt: „Wiata przy ul. Pszczelnej na Osiedlu Kąty w Chrzanowie”
Projekt zakłada budowę wiaty na Osiedlu Kąty w Chrzanowie, która będzie miejscem spotkań i integracji dla lokalnej społeczności. Wsparcie finansowe pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, sprzyjającej twórczemu odpoczynkowi będącej jednocześnie uzupełnieniem terenu rekreacyjnego na Osiedlu Kąty.

Miejska Biblioteka w Chrzanowie / oddział w Balinie
projekt: „Złap oddech z biblioteką: łąka i ogród wertykalny”
Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej oraz ogrodu wertykalnego przy oddziale biblioteki w Balinie. Ta inicjatywa ma na celu promocję edukacji ekologicznej wśród mieszkańców oraz zachęcenie społeczności lokalnej do korzystania z przestrzeni zielonych, wspierając jednocześnie świadomość ekologiczną i kulturalną.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
projekt: „Odkrywamy przyrodnicze tajemnice Balina - gra terenowa”
Projekt ma na celu stworzenie gry terenowej, która zachęci uczniów i mieszkańców do odkrywania przyrodniczych piękności Balina. Dzięki innowacyjnej formie rozrywki, uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat lokalnej fauny, flory i krajobrazu, jednocześnie spędzając aktywnie czas na świeżym powietrzu.

UKS Akademia Piłkarska 21 w Balinie
projekt: "Dzień sportu z ENERIS"
Projekt "Dzień sportu z ENERIS" skupia się na organizacji turnieju piłkarskiego o puchar ENERIS, który promuje aktywny styl życia i sport wśród lokalnej społeczności. To wyjątkowe wydarzenie stworzy okazję do integracji i rywalizacji sportowej, a jednocześnie będzie promować zdrowy tryb życia.

ZGOK Balin skontaktuje się ze wszystkimi uczestnikami w celu przekazania informacji o wynikach konkursu. Laureaci otrzymają ponadto informację w zakresie kroków formalnych niezbędnych do podjęcia współpracy.

Wszystkim organizacjom dziękujemy za udział w programie i zgłoszenie swoich pomysłów!