Historia

Historia

Nasza spółka rozpoczęła działalność w 2004 roku od wybudowania składowiska dla odpadów komunalnych. 16 czerwca 2015 r. na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (woj. małopolskie) ENERIS Surowce S.A. wraz ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” i Miastem Jaworzno otworzył nowoczesną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacje ZGOK mają status instalacji komunalnych, działają na podstawie Pozwolenia Zintegrowanego i są wpisane do WPGO.

Instalacja MBP składa się z sortowni i kompostowni. Trafiają do niej odpady od ponad 180 tys. mieszkańców zachodniej Małopolski oraz Ślaska. W skład instalacji wchodzi hala z linią sortowniczą, 16 sterowanych komputerowo bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m3 oraz plac dojrzewania. Urządzenia separujące pozwalają na wydzielenie frakcji surowcowych oraz produkcję paliwa alternatywnego RDF.

Firma działa na pograniczu Zachodniej Małopolski i Śląska. Obsługuje mieszkańców z gmin: Chrzanów, Jaworzno, Trzebinia i Libiąż. Udziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. są: ENERIS Surowce S.A. oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” obejmujący swym działaniem obszar gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini oraz Miasto Jaworzno.

Zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) – rodzaj certyfikatów zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i jest bezpieczna dla środowiska.

ZGOK współpracuje z samorządami oraz organizacjami lokalnymi w ramach edukacji ekologicznej. Na terenie zakładu do dyspozycji szkół udostępniona jest Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, na której odbywają się lekcje ochrony środowiska.