Przydatne informacji dla klientów ENERIS
Oddział: Gorzów Wlkp. surowce

Wpisz interesującą cię frazę by szybciej wyszukać informacje na dany temat lub przeszukaj poniższe działy.

Dlaczego muszę segregować odpady?

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce nowy, ujednolicony system odbioru odpadów komunalnych, w podziale na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dokument opisuje, na jakie frakcje należy dzielić odpady oraz jak powinny być oznakowane pojemniki lub worki na poszczególne frakcje. Z Rozporządzenia wynika również, że każdy kontrakt zawarty po 1 lipca 2017 r. musi uwzględniać nowe zasady segregacji.

Segregacja odpadów ogranicza ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach. Dzięki segregowaniu odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo ograniczamy ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialny stosunek do odpadów ma wpływ na nasze codzienne życie.

Więcej temat segregowania odpadów na 5 frakcji.

Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?

Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy struktura odpadów w pojemniku na surowce nie różni się od tych niesegregowanych – wtedy po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, odpady takie są zabierane wraz z niesegregowanymi. Bardzo prosimy o segregowanie odpadów i wrzucane ich do odpowiednio oznaczonych pojemników.

Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?

Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp. Współczesne technologie umożliwiają również separację surowców z odpadów zmieszanych. Oczywiście, proces ten nie jest tak efektywny, jak sortowanie przez mieszkańców, a uzyskany surowiec jest często niższej jakości. Dlatego prosimy o aktywne włączenie się w segregację odpadów na pięć frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane).

Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl/) oraz w ulotce, którą mieszkańcy otrzymują wraz z harmonogramami. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą dostarczyć, bezpłatnie, wytworzone przez siebie odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chróściku, przy ulicy Małyszyńskiej 180.

Do PSZOK-u można oddać:

 • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz;
 • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady zielone;
 • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.
Gdzie wyrzucić choinkę? Czy mam pociąć do bio?

Żywa choinka jest bioodpadem. Służby komunalne odbiorą ją od nas w terminach przewidzianych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Choinka powinna być odpowiednio przygotowana – oczyszczona z ozdób i innych materiałów z tworzyw sztucznych oraz pocięta. Choinki wyższe niż 120 cm oraz sztuczne można oddać bezpłatnie do PSZOK (Chróścik, ulica Małyszyńska 180).

Czy mogę potłuc szkło i wrzucić do odpadów zmieszanych zamiast wrzucać do szkła?

Należy unikać tłuczenia odpadów szklanych. O ile to tylko możliwe, odpady takie jak szklane słoiki i butelki powinny trafiać do pojemników lub worków przeznaczonych na odpady szklane, dzięki czemu surowce zostaną odzyskane. Nie należy do worków i pojemników na szkło wrzucać ceramiki, fajansu, szkieł potłuczonych oraz szkła hartowanego – tego typu odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Jeśli rozmiarowo lustro i szyba są odpadem wielkogabarytowym, można ją zabezpieczyć (przed przecięciem dłoni pracowników) i zgłosić do zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub potłuc i umieścić w pojemniku do odpadów zmieszanych.

Worki na odpady segregowane są słabej jakości, istnieje możliwość ich wymiany?

Worki na wszystkie frakcje odpadów selektywnych spełniają normy i wymogi przetargowe. Rwą się wtedy, kiedy są mocno przepełnione. Prosimy zatem mieszkańców o zachowanie rozsądku przy ich wypełnianiu. Jest to szczególnie ważne przy szkle oraz bioodpadach. Przypominamy również o nieumieszczaniu w workach potłuczonego szkła – taki odpad należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Gdzie wrzucić papier, jeśli wciąż mam tylko 2 pojemniki?

Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych papier i tekturę wrzucają do pojemników oznaczonych niebieską etykietą – jeśli chwilowo ich brakuje, to prosimy włożyć odpady do np.: reklamówki, opisać go „PAPIER” i umieścić obok pojemników. W takiej sytuacji należy również poinformować ZCG MG-6 o braku pojemnika. Mieszkańcy domów jednorodzinnych segregują papier do niebieskich worków. Jeśli worków jest za mało, można odebrać dodatkowe w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok. nr 106), biurze obsługi klienta ENERIS Surowce (ul. Podmiejska 19) lub od kierowcy śmieciarki odbierającej od nas odpady.

Czy ręczniki papierowe mam wrzucać do worka na papier?

Zużytych ręczników papierowych nie można wrzucać ani do worków na papier, ani do bio. Nie są one wykonane z czystego papieru, mają w swoim składzie chemiczne dodatki, aby wchłaniały wodę. Poza tym zużyte ręczniki są zwykle zanieczyszczone więc powinny trafiać do odpadów zmieszanych.

Gdzie mam wrzucić odpad, z którym nie wiem co zrobić?

Odpad, co do którego mamy wątpliwości, do jakiego rodzaju odpadów zaklasyfikować, najrozsądniej wrzucić do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. W ten sposób unikniemy ryzyka zanieczyszczenia surowców segregowanych przez nieodpowiedni rodzaj odpadów. W przypadku wątpliwości co do tego, gdzie wrzucić dany rodzaj odpadu, prosimy szukać informacji na stronie internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl) oraz ENERIS.

Mam zakład wulkanizacyjny, złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy mogę wystawić opony do odbioru? Mam z 50 opon, w warsztacie znajdą się też inne gabaryty.

Z obowiązku odbioru odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, wyłączone są odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie stanowiące odpadów komunalnych. Odpady komunalne z przedsiębiorstw to odpady „wytworzone” przez pracowników np. w kuchni. Opony z zakładu wulkanizacyjnego, a także inne odpady produkcyjne, nie są odpadem komunalnym. Odbiór takich opon wymaga podpisania umowy bezpośrednio z firmą, która opony odbierze do utylizacji.

Wyjaśniamy wątpliwości przy segregacji odpadów

Dlaczego muszę segregować odpady?

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce nowy, ujednolicony system odbioru odpadów komunalnych, w podziale na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dokument opisuje, na jakie frakcje należy dzielić odpady oraz jak powinny być oznakowane pojemniki lub worki na poszczególne frakcje. Z Rozporządzenia wynika również, że każdy kontrakt zawarty po 1 lipca 2017 r. musi uwzględniać nowe zasady segregacji.

Segregacja odpadów ogranicza ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach. Dzięki segregowaniu odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo ograniczamy ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialny stosunek do odpadów ma wpływ na nasze codzienne życie.

Więcej temat segregowania odpadów na 5 frakcji.

Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?

Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy struktura odpadów w pojemniku na surowce nie różni się od tych niesegregowanych – wtedy po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, odpady takie są zabierane wraz z niesegregowanymi. Bardzo prosimy o segregowanie odpadów i wrzucane ich do odpowiednio oznaczonych pojemników.

Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?

Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp. Współczesne technologie umożliwiają również separację surowców z odpadów zmieszanych. Oczywiście, proces ten nie jest tak efektywny, jak sortowanie przez mieszkańców, a uzyskany surowiec jest często niższej jakości. Dlatego prosimy o aktywne włączenie się w segregację odpadów na pięć frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane).

Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl/) oraz w ulotce, którą mieszkańcy otrzymują wraz z harmonogramami. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą dostarczyć, bezpłatnie, wytworzone przez siebie odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chróściku, przy ulicy Małyszyńskiej 180.

Do PSZOK-u można oddać:

 • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz;
 • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady zielone;
 • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.
Gdzie wyrzucić choinkę? Czy mam pociąć do bio?

Żywa choinka jest bioodpadem. Służby komunalne odbiorą ją od nas w terminach przewidzianych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Choinka powinna być odpowiednio przygotowana – oczyszczona z ozdób i innych materiałów z tworzyw sztucznych oraz pocięta. Choinki wyższe niż 120 cm oraz sztuczne można oddać bezpłatnie do PSZOK (Chróścik, ulica Małyszyńska 180).

Czy mogę potłuc szkło i wrzucić do odpadów zmieszanych zamiast wrzucać do szkła?

Należy unikać tłuczenia odpadów szklanych. O ile to tylko możliwe, odpady takie jak szklane słoiki i butelki powinny trafiać do pojemników lub worków przeznaczonych na odpady szklane, dzięki czemu surowce zostaną odzyskane. Nie należy do worków i pojemników na szkło wrzucać ceramiki, fajansu, szkieł potłuczonych oraz szkła hartowanego – tego typu odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Jeśli rozmiarowo lustro i szyba są odpadem wielkogabarytowym, można ją zabezpieczyć (przed przecięciem dłoni pracowników) i zgłosić do zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub potłuc i umieścić w pojemniku do odpadów zmieszanych.

Worki na odpady segregowane są słabej jakości, istnieje możliwość ich wymiany?

Worki na wszystkie frakcje odpadów selektywnych spełniają normy i wymogi przetargowe. Rwą się wtedy, kiedy są mocno przepełnione. Prosimy zatem mieszkańców o zachowanie rozsądku przy ich wypełnianiu. Jest to szczególnie ważne przy szkle oraz bioodpadach. Przypominamy również o nieumieszczaniu w workach potłuczonego szkła – taki odpad należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Gdzie wrzucić papier, jeśli wciąż mam tylko 2 pojemniki?

Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych papier i tekturę wrzucają do pojemników oznaczonych niebieską etykietą – jeśli chwilowo ich brakuje, to prosimy włożyć odpady do np.: reklamówki, opisać go „PAPIER” i umieścić obok pojemników. W takiej sytuacji należy również poinformować ZCG MG-6 o braku pojemnika. Mieszkańcy domów jednorodzinnych segregują papier do niebieskich worków. Jeśli worków jest za mało, można odebrać dodatkowe w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok. nr 106), biurze obsługi klienta ENERIS Surowce (ul. Podmiejska 19) lub od kierowcy śmieciarki odbierającej od nas odpady.

Czy ręczniki papierowe mam wrzucać do worka na papier?

Zużytych ręczników papierowych nie można wrzucać ani do worków na papier, ani do bio. Nie są one wykonane z czystego papieru, mają w swoim składzie chemiczne dodatki, aby wchłaniały wodę. Poza tym zużyte ręczniki są zwykle zanieczyszczone więc powinny trafiać do odpadów zmieszanych.

Gdzie mam wrzucić odpad, z którym nie wiem co zrobić?

Odpad, co do którego mamy wątpliwości, do jakiego rodzaju odpadów zaklasyfikować, najrozsądniej wrzucić do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. W ten sposób unikniemy ryzyka zanieczyszczenia surowców segregowanych przez nieodpowiedni rodzaj odpadów. W przypadku wątpliwości co do tego, gdzie wrzucić dany rodzaj odpadu, prosimy szukać informacji na stronie internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl) oraz ENERIS.

Mam zakład wulkanizacyjny, złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy mogę wystawić opony do odbioru? Mam z 50 opon, w warsztacie znajdą się też inne gabaryty.

Z obowiązku odbioru odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, wyłączone są odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie stanowiące odpadów komunalnych. Odpady komunalne z przedsiębiorstw to odpady „wytworzone” przez pracowników np. w kuchni. Opony z zakładu wulkanizacyjnego, a także inne odpady produkcyjne, nie są odpadem komunalnym. Odbiór takich opon wymaga podpisania umowy bezpośrednio z firmą, która opony odbierze do utylizacji.

Odbiór odpadów

Pięć różnych frakcji? Nie mam tyle miejsca w domu/mieszkaniu!

Wygospodarowanie dodatkowego miejsca w mieszkaniu/domu na potrzeby segregacji 5 frakcji odpadów (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) wymaga dostosowania. Warto włożyć ten wysiłek dla wspólnego dobra – czystego środowiska. Doświadczenia z innych miejscowości wskazują, że miejscem na segregowane odpady może być garaż, piwnica, balkon bądź wspólna sąsiedzka przestrzeń, ustalone wcześniej przez mieszkańców.

Zachęcamy do dzielenia się z nami pomysłami, jak przygotować przestrzeń do segregowania na 5 frakcji.

Kiedy dostanę harmonogram odbioru odpadów?

Harmonogramy są rozwożone wraz z ulotkami i pojemnikami. Harmonogramy są również dostępne na stronie ZCG MG-6 , ENERISRAGN-SELLS oraz w siedzibach tych firm i u kierowców śmieciarek. W harmonogramach znajdzie Pani/Pan również informacje na temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Jeżeli ma Pani/Pan potrzebę pozbyć się np. mebli, poza terminem wskazanym w harmonogramie, przyjmie je nieodpłatnie PSZOK (Chróścik, ulica Małyszyńska 180), należy jednak samodzielnie przywieźć do niego odpady.

Mieszkam w domku jednorodzinnym. Ile mam mieć pojemników?

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan segregować, otrzyma Pani/Pan pojemnik na odpady pozostałe po segregacji oraz komplet worków na surowce: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz odpady biodegradowalne. Jeśli podejmie Pani/Pan decyzję o rezygnacji z segregacji, wszystkie odpady trafią do jednego, czarnego, pojemnika.

Dlaczego jedni dostają worki, a inni pojemniki?

Wszyscy dostają pojemniki na odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji (czarny kolor). Z przyczyn praktycznych, na odpady segregowane w przypadku zabudowy wielorodzinnej przeznaczone są pojemniki, w przypadku jednorodzinnej worki w odpowiednich kolorach. W worku widać, czy odpady są odpowiednio posegregowane, dzięki czemu możliwa jest dokładniejsza kontrola właściwej segregacji.

Skąd pobrać worki, jeśli jeszcze ich nie mam?

Worki są dostarczane wraz z harmonogramem i ulotką. Dodatkowe worki można otrzymać w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok nr 106), biurach operatorów lub podczas odbioru odpadów od obsługi (kierowcy śmieciarki).

Nie otrzymałem ulotki informacyjnej dotyczącej zmian w segregacji odpadów. Skąd mogę ją pobrać?

Ulotki informacyjne ZCG MG-6 były kolportowane przez operatorów do nieruchomości zamieszkałych oraz poza nieruchomościami zamieszkałymi, były także dostarczane do sołtysów i do punktów, w których mieszkańcy się spotykają i wymieniają informacjami – w tym okolicznych sklepów. Ulotkę można pobrać ze strony internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl) lub zgłosić się po jej papierową wersję do biura ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok nr 106).

Worki są ciężkie, niewygodne i często się rwą. Czy mogę dostać pojemniki?

Prosimy o zachowanie rozsądku przy wypełnianiu worków. Rwą się tylko, kiedy są mocno przepełnione. Każdy pracownik firmy odbierającej odpady w ciągu dnia odbiera około 500-700 takich worków. Większe ilości worków są dostępne w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok nr 106) lub u odpowiednich operatorów. Zbiórka papieru, szkła i tworzyw sztucznych w workach umożliwia kontrolę właściwej segregacji.

Dlaczego jeszcze nie mam pięciu pojemników na odpady?

Pięć pojemników na odpady dotyczy zabudowy wielorodzinnej. Mieszkańcy z nieruchomości jednorodzinnych otrzymają jeden pojemnik na odpady pozostałe po segregacji i kolorowe worki na poszczególne frakcje. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, z powodu ograniczonego miejsca w altankach, czekamy na usunięcie pojemników przez obecnego wykonawcę – ma na to czas do 5 lutego 2018r. Na bieżąco sprawdzamy, z których altanek pojemniki zostały już zabrane i sukcesywnie dostawiamy nowe. Miejsca, w których wciąż brakuje pojemników, należy zgłaszać do ZCG MG-6. Jeśli w altanie nie ma pojemników, odpady należy zostawiać w workach (mogą być czarne), ale oznaczonych jednoznacznie, jakiej frakcji dotyczą (np. kartka z napisem „szkło”, „papier”, „plastik” „bio”). Zostaną one wówczas odebrane jak odpady segregowane. W czarnym worku proszę zostawić odpady zmieszane.

Miałem mieć kolorowe pojemniki, a mam jednobarwne, z naklejkami. Dlaczego?

Zgodnie z obowiązującą umową, do 30 czerwca nie są wymagane ustawowe kolory pojemników, wystarczą etykiety konkretnego koloru. Podczas wyrzucania odpadów prosimy zatem zwracać uwagę na napisy na naklejkach. Sukcesywnie będziemy dostosowywać kolory pojemników. Aktualnie jesteśmy w tzw. okresie przejściowym, prosimy o cierpliwość.

W mojej altanie nie ma jeszcze żadnego pojemnika, gdzie mam wyrzucać śmieci?

Brak jednego bądź kilku pojemników na odpady należy zgłaszać do ZCG MG-6, skąd informacja trafi do odpowiedniego operatora. Do czasu podstawienia pojemników, prosimy pozostawiać odpady w altanie w workach zastępczych – szczelnie zamkniętych i oznaczonych informacją o rodzaju odpadu.

Wokół śmietników na naszym osiedlu jest bałagan. Kto to posprząta? I kiedy?

Odbiorca odpadów jest zobowiązany do odbioru nadmiarowych odpadów znajdujących się w workach w danym punkcie wywozowym oraz sprzątnięcia odpadów rozsypanych podczas załadunku. Pamiętajmy, że za porządek w tych miejscach odpowiadają odpowiednie spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe lub zarządcy lokali.

U mnie w bloku jest zsyp. Jak mam segregować?

Do zsypu wrzucamy tylko odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji (tzw. „czarna frakcja”)– wysegregowane surowce należy wrzucać do pojemników oznaczonych nalepkami w odpowiednich kolorach. Nieprawidłowe korzystanie z zsypu godzi w pozostałych mieszkańców danej nieruchomości i może skutkować nałożeniem wyższej opłaty – za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny na wszystkich współmieszkańców.

Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Ja segreguję, a mój sąsiad nie. Dlaczego więc tego samego dnia, ta sama śmieciarka odbiera odpady z mojego pojemnika i pojemnika sąsiada?

Jednoczesny odbiór odpadów od mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie i tych, którzy odpadów nie segregują, jest możliwy tylko w przypadku, gdy zabierane są pojemniki z odpadami pozostałymi po segregacji (od osoby segregującej) i niesegregowanymi (od osoby niesegregującej) – oba oznaczone czarną etykietą. W innym przypadku jest to niezgodne z prawem. Takie sytuacje należy zgłaszać do biura ZCG MG-6.

Mam 6-osobową rodzinę, segreguję odpady. Czy mogę dostać duży pojemnik 240 litrów na odpady pozostałe?

Z wnioskiem o wydanie pojemnika o innej pojemności należy się zwrócić do ZCG MG-6. Regulamin utrzymania czystości i porządku określa konkretną pojemność pojemnika na daną liczbę osób. Jeśli jest to pojemność niewystarczająca, to w szczególnych przypadkach, uzasadnionych we wniosku, ZCG MG-6 zleca odbiorcy odpadów wymianę pojemnika.

Mam mało śmieci. Wystawiam pojemnik raz na miesiąc. Czy mogę płacić mniej?

Dla jednej osoby jest dobrany minimalny pojemnik, opłata za odbiór z niego odpadów jest stała i zróżnicowana jedynie w zależności od przyjętego przez mieszkańca sposobu gromadzenia odpadów. Za odpady zbierane w sposób selektywny stawka miesięczna za osobę wynosi 13 zł, za zbieranie odpadów bez segregowania stawka wynosi 19 zł za osobę/miesiąc. Nie ma możliwości jej zmniejszenia.

Dlaczego w Gorzowie Wlkp. trzeba sortować na pięć frakcji, a w innych miejscach w Polsce – nie?

KAŻDY kontrakt na odbiór (i zagospodarowanie odpadów komunalnych), podpisany po 1 lipca 2017 r. MUSI uwzględniać podział odpadów komunalnych na 5 frakcji. Dotyczy to również umowy w Gorzowie Wlkp., ponieważ została podpisana w 2018 r. Od 2020 r. wszystkich mieszkańców Polski obowiązują zasady segregowania na 5 frakcji.

Opróżniono mi tylko pojemnik w połowie! Jak to możliwe?! Niech śmieciarka się wróci i odbierze resztę.

Taka sytuacja jest możliwa tylko w przypadku na przykład zablokowania zawartości pojemnika dużym kartonem lub przymarznięcia odpadów do ścianek pojemnika. W praktyce potrząsanie przez śmieciarkę jest na tyle silne, że zdarza się to niezwykle rzadko w przypadku bardzo niskiej temperatury i określonej zawartości pojemnika. Pracownicy mają tego świadomość i starają się usunąć taką sytuację na miejscu. Przy bardzo niskich temperaturach muszą jednak uważać, żeby nie uszkodzić pojemnika, ponieważ plastik staje się bardziej kruchy.

Nie odebrali mi pojemnika na odpady. Podjechała śmieciarka, Panowie zajrzeli do mojego pojemnika, ale go nie opróżnili. Dlaczego?

Jeśli w pojemniku na daną frakcję odpadu, pomimo oznaczenia etykietą, znajduje się inny odpad lub jest on zanieczyszczony np. odpadem niesegregowanym, to nie będzie zabrany. Każdorazowo obsługa śmieciarki sporządza dokumentację fotograficzną, która jest przekazywana do ZCG MG-6. Taki pojemnik będzie odebrany w innym terminie, zgodnie z harmonogramem dla odpowiedniej frakcji. Niestosowanie się do zasad segregowania odpadów może oznaczać nałożenie opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych.

Nie odebrali mi w tym tygodniu śmieci. Jaką dostanę zniżkę?

W takim przypadku należy zgłosić reklamację do ZCG MG-6, mail mg6@zcg.net.pl tel. 95 728 71 02, który przekieruję ją do odpowiedniego operatora i w trybie pilnym odpady zostaną od Państwa odebrane. Przypominam, że zgodnie z deklaracjami, w przypadku gospodarstw domowych płacą Państwo stawkę od osoby, a nie pojemności pojemnika. Przypominamy też, że worki lub pojemniki na odpady z frakcjami, których odbiór jest przewidziany na dany dzień powinny być udostępnione do odbioru do godziny 6:00. Nie ma możliwości zmniejszenia opłaty za odbiór odpadów, ponieważ każda wytworzona ilość odpadów zostanie odebrana.

Po ostatnim odbiorze zaginął mi pojemnik, dlaczego? Kiedy dostanę nowy?

Sytuacja możliwa tylko np. w przypadku kradzieży, do której dochodzi sporadycznie. Śmieciarka nie zabiera pojemników. Jeśli pojemnik jest uszkodzony, jest to zgłaszane do operatora. Wymiany na nowy i nieuszkodzony pojemnik dokonuje inna ekipa, innym pojazdem, lub gdy w zabudowie jednorodzinnej na odpady bio do tej pory był pojemnik, a zgodnie z obecnym regulaminem na ten rodzaj odpadu przewidziano worek. Wówczas za pojemnik powinien zostać przekazany worek na odpady biodegradowalne (brązowy).

Mieszkam w domu jednorodzinnym. Czy mogę dostać brązowy pojemnik na bio zamiast worków? Dlaczego nie można zostawić obecnych pojemników na bioodpady?

Zgodnie ze specyfikacją kontraktu, odpady bio w zabudowie jednorodzinnej są gromadzone w workach. Taka jest decyzja zarządu MG-6 poprzedzona analizą w zakresie gromadzenia danych frakcji odpadów.

Kto decyduje, ile i jakiej pojemności pojemników na odpady trafi na moją posesję lub do altany mojej wspólnoty / spółdzielni?

O tym, ile i jakich pojemników powinno trafić do danej altany śmietnikowej lub przed posesję, decyduje zarządzający daną nieruchomością dając temu wyraz w deklaracji złożonej do ZCG MG-6, na podstawie obowiązującego regulaminu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych. Zwracamy się do wspólnot mieszkaniowych/zarządców/administratorów o zgłaszanie do Związku ostatecznego zapotrzebowania na pojemniki określonych frakcji, dostosowanych do liczby mieszkańców, a nie powierzchni posiadanych altan, ponieważ ciągle jeszcze dostajemy sprzeczne informacje. Zdarza się, że w ciągu tygodnia dostawiamy i zabieramy pojemniki z tych samych miejsc.

Kto ustala harmonogramy i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji? Na jakiej podstawie?

Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów na terenie ZCG MG-6 jest określana na podstawie regulaminu sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów oraz kalkulacji kosztów z tym związanych.

Dlaczego w Gorzowie można tylko raz na miesiąc pozbywać się odpadów wielkogabarytowych?

Zgodnie z regulaminem ZCG MG-6 meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości raz w miesiącu, na podstawie ustalonego harmonogramu, po zgłoszeniu do odbierającego odpady. Przykład wielu gmin w Polsce pokazuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych jest znacznie rzadszy, co przy odpowiednim planowaniu zdecydowanie poprawia estetykę miasta. Dodatkowo każdy odpad wielkogabarytowy, problemowy (np. elektrosprzęt, gruz, opony) można nieodpłatnie zostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małyszyńskiej 180.

Czy żarówkę mogę wrzucić do worka na szkło? A gdzie wrzucić stare baterie?

Zdecydowanie nie. Worki lub pojemniki na szkło są przeznaczone jedynie na szklane opakowaniowe, takie jak butelki po napojach i kosmetykach, czy słoiki. Żarówki żarnikowe czyli tzw. „starego typu” można wrzucić do odpadów zmieszanych. Z kolei świetlówki energooszczędne powinny trafić od specjalnych pojemników znajdujących się np. w sklepach z oświetleniem albo należy je oddać do PSZOK. Żarówki LED trzeba potraktować jak elektrośmieci i wrzucić do pudełka na tego rodzaju odpady np. w sklepach ze sprzętem RTV/AGD. Podobnie jest z bateriami – powinny trafić do odpowiednich pojemników rozstawionych w supermarketach, szkołach, czy urzędach.

Czy do brązowych pojemników mogę wrzucać odpady bio w workach plastikowych?

Odpady bio należy wrzucać do brązowego pojemnika tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru albo luzem. Jeśli gromadzone są w domu np. w worku, należy je z niego wysypać, a plastikowe opakowanie wyrzucić do żółtego pojemnika.

Dlaczego pracownicy przestawiają pojemniki po ich opróżnieniu?

Do obowiązków pracowników komunalnych należy odstawianie pojemników po ich opróżnieniu w miejsce ich uprzedniego umiejscowienia. Dokładamy starań, aby ta praktyka była normą, każdorazowo reagując i zwracając uwagę pracownikom w przypadku odbiegającego od tej normy zachowania. Nie możemy jednak odpowiadać za możliwe przestawienie pojemnika przez przechodniów, co może nastąpić po odebraniu przez nas odpadów.