Przydatne informacji dla klientów ENERIS
Oddział: Kielce

Wpisz interesującą cię frazę by szybciej wyszukać informacje na dany temat lub przeszukaj poniższe działy.

Wyjaśniamy wątpliwości przy segregacji odpadów

Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?
Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Odpady od klientów
Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?
Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp.
Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?
Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej UM Kielce (www.um.kielce.pl)
Czy odpady kuchenne (np. obierki, ogryzki, liście roślin itp.) wrzucać do brązowego pojemnika w torebce plastikowej, czy wysypywać je z woreczka? Co zrobić z foliowym opakowaniem?
Odpady kuchenne należy wrzucać do brązowego pojemnika tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru albo luzem. Jeśli gromadzone są w domu np. w plastikowym worku, należy je z niego wysypać, a opakowanie
Jaki papier nadaje się do recyklingu?
Recyklingowi możemy poddać opakowania z papieru, tekturę, karton, katalogi, ulotki, prospekty, gazety, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. Wszystkie
Czy papier po kanapce mogę wyrzucić do niebieskiego pojemnika?

Papier po kanapce, o ile nie jest zatłuszczony, można wrzucić do niebieskiego pojemnika/worka.

Do którego pojemnika powinien trafić karton po mleku czy soku (typu tetrapack)?

Karton po mleku bądź soku (typu tetrapack) powinniśmy wrzucić do żółtego pojemnika/worka.

Czy kubki papierowe po kawie wrzucam do niebieskiego pojemnika?

Kubki papierowe po kawie to rodzaj opakowania i jako takie powinno trafić do żółtego pojemnika/worka.

Czy torebkę po chlebie z “okienkiem” lub kopertę z “okienkiem” mam wrzucić do niebieskiego pojemnika czy do żółtego?
Opakowania mieszane – składające się np. z papieru i plastiku – wrzucamy do pojemnika/worka żółtego. Oczywiście, dobrą praktyką jest rozdzielenie tych dwóch rodzajów materiału
Czy mam wyjmować zszywki z gazet?

Obecne technologie odzysku makulatury pozwalają usuwać elementy metalowe w sposób zautomatyzowany, tak więc nie ma potrzeby wyjmowania np. zszywek z gazet czy zeszytów.

W jaki sposób pozbyć się gruzu?
Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą bezpłatnie dostarczyć gruz 500kg na mieszkańca na rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Magazynowej 3. Do
Co jest a co nie jest odpadem wielkogabarytowym?
Odpadami wielkogabarytowymi są meble oraz inne odpady powyżej 50 cm długości. W terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierane są także elektrosprzęty, opony (4 sztuki jednorazowo na nieruchomość).
Czy zmienia się wysokość opłaty za odbiór odpadów?
Wysokość opłat nie zmieni się dla gospodarstw domowych (osób indywidualnych). Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku firm, o czym zadecydują warunki segregacji, jakie firmy zadeklarują. Więcej informacji na

Odbiór odpadów

Dlaczego znów zmienia się sposób segregowania odpadów? Czemu nie można było wprowadzić systemu od razu?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od lipca 2017 roku w całym kraju wprowadzany jest jednolity podział na zbierane odpady – papier i tekturę, szkło, plastik i metal, bioodpady, odpady zmieszane.
Jaka jest zasada dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych?
W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na kwartał, w przypadku wielorodzinnej – co dwa tygodnie. Dokładne terminy można sprawdzić w harmonogramach odbioru (
Czy zmienia się numer konta do płatności za odbiór odpadów?
Płatności za odbiór odpadów w dalszym ciągu przyjmuje UM Kielce, należności należy przelewać na dotychczasowy numer konta. Chcąc sprawdzić stan płatności gospodarstwa domowego za odbiór
Czy zmiana systemu wiąże się ze zmianą deklaracji?
W przypadku osób indywidualnych deklaracje nie powinny się zmieniać. Obowiązkowo nowy druk deklaracji muszą wypełnić i złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy deklarują selektywną
Kiedy dostanę harmonogram odbioru odpadów?

Harmonogramy można pobrać ze strony UM Kielce www.um.kielce.pl oraz ENERIS Surowce www.grupa-eneris.pl/kielce.

Jak zmieniają się harmonogramy odbiorów?
Dla klientów indywidualnych, tam, gdzie odpady są odbierane samochodami 2-komorowymi (zabudowa jednorodzinna), nic nie zmienia. W przypadku klientów indywidualnych, od których odbiór następuje
Mieszkam w domku jednorodzinnym. Ile będę mieć pojemników? Kiedy je dostanę?
Mieszkańcy domów jednorodzinnych, tak jak było do tej pory, będą dysponować pojemnikiem na odpady zmieszane i workami na odpady selektywne. Zmianą będzie dodatkowy worek niebieski na papier. Na początku każdego roku ENERIS
Dlaczego jedni dostają worki, a inni pojemniki?
Zgodnie z regulaminem zbiórki w Kielcach domy kilkurodzinne i bloki wielorodzinne dostają pojemniki. Inaczej niż do tej pory, wyłącznie pojemniki otrzymają firmy (do tej pory dostawały pojemniki i worki).
Worki są ciężkie, niewygodne i często się rwą. Czy mogę dostać pojemnik?
W ramach opłaty mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają worki do segregacji. Każdy z właścicieli nieruchomości zamieszkałych oczywiście może we własnym zakresie zakupić pojemniki do segregacji. Wówczas
Wystawiłem czarny worek z plastikiem w dniu odbioru tworzyw sztucznych. Mimo to worek nie został odebrany, dlaczego?
Kolor czarny worka sugeruje, że są w nim odpady komunalne (zmieszane). Zgodnie z regulaminem gminy, nie można odebrać worka z odpadami innymi niż wskazuje kolor oraz oznaczenia na worku. Odpady nie mogą być
Gdzie zostawić wypełnione worki z odpadami segregowanymi przy domach jednorodzinnych?
Worki i pojemnik na odpady zmieszane powinny być wystawione przed posesję, do godziny 6 rano w dniu odbioru. Pracownicy ENERIS Surowce nie mają prawa wejść na posesję, stąd nie mogą odbierać pojemników,
Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Ja segreguję, a mój sąsiad nie. Dlaczego więc tego samego dnia, ta sama śmieciarka odbiera odpady z mojego pojemnika i pojemnika sąsiada?
Jednoczesny odbiór odpadów od mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie i tych, którzy odpadów nie segregują, jest możliwy tylko w przypadku, gdy zabierane są pojemniki
Skąd pobrać worki, jeśli jeszcze ich nie mam?

Worki można otrzymać w biurze ENERIS Surowce (ul. Zagnańska 232a) lub podczas odbioru odpadów od obsługi (kierowcy śmieciarki).

Mam mało śmieci. Wystawiam pojemnik 1 raz na miesiąc. Czy mogę płacić mniej?

Nie ma takiej możliwości. W przypadku dłuższych nieobecności mieszkańcy mogą zgłosić czasowe zawieszenie odbioru odpadów, należy to zgłosić w UM Kielce.

Bezpieczeństwo

Co zrobić w razie pożaru?
JEŚLI ZOBACZYSZ POZOSTAWIONE POJEMNIKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA, KTÓRE SPRAWIAJĄ WRAŻENIE NIEBEZPIECZNYCH, POINFORMUJ O TYM FAKCIE ODPOWIEDNIE SŁUŻBY: STRAŻ MIEJSKĄ, POLICJĘ. NIE OTWIERAJ I NIE ZAGLĄDAJ DO