Dla mieszkańców

Każdy mieszkaniec może zdecydować, czy posegregowane odpady pobudowlane samodzielnie przywiezie do pszok czy też zamówi w firmie specjalistycznej usługę odbioru. Do odpadów budowlanych zaliczamy m.in. Tapety, okleiny, kartony, tynki, folię, styropian, gruz betonowy, cegły.

Odpady komunalne, niebezpieczne (np.: pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach, papy, eternit, metale, baterie, świetlówki, środki ochrony roślin) oraz pojemniki ciśnieniowe (np.: po piankach montażowych) należy wyrzucać do oddzielnych pojemników i oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ulicy Magazynowej 3 w Kielcach. Każdy z mieszkańców może rocznie oddać do 500 kg takich odpadów. Wyjątkiem są odpady zawierające azbest – ich utylizacja odbywa się bezpłatnie po złożeniu wniosku do Urzędu Miasta Kielce w trakcie prowadzonego naboru wniosków lub na koszt mieszkańca za pośrednictwem firm specjalistycznych. Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest legitymowanie się dowodem tożsamości potwierdzającym zamieszkanie na terenie Kielc. Należy także pamiętać, by odpady oddawane do PSZOK nie były wymieszane – każdy rodzaj odpadów powinien być dostarczony oddzielnie.

Oddzielną kategorią odpadów są odpady wielkogabarytowe. Zaliczamy do nich m.in. elementy mebli (szafy, stoły krzesła, dywany), umywalki i zlewy, wózki dziecięce, okna (całe w ramie). Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w Kielcach raz na 3 miesiące w przypadku klientów indywidualnych, według harmonogramów znajdujących się na stronie UM Kielce i ENERIS Surowce. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, odbiór odpadów gabarytowych odbywa się raz na 2 tygodnie. Odpady należy wystawić przed altanę, w miejscu gdzie możliwy jest dojazd śmieciarką (odpady nie są odbierane z garaży podziemnych czy piwnic).

W Kielcach, w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, odbierany jest także sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przez cały rok tego typu odpady oraz opony można oddawać do PSZOK. Podobnie jak w przypadku odpadów budowalnych, obowiązuje limit przyjęcia czyli 500 kg na mieszkańca.