Przydatne informacji dla klientów ENERIS
Oddział: Kielce

Wpisz interesującą cię frazę by szybciej wyszukać informacje na dany temat lub przeszukaj poniższe działy.

Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?

Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Odpady od klientów indywidualnych odbierają śmieciarki 2-komorowe, są one przystosowane do jednoczesnego odbioru dwóch różnych frakcji odpadów (np. szkła i papieru), bez zagrożenia ich zmieszaniem. Śmieciarki jednokomorowe jeżdżą na osiedlach. Należy kierować się datami odbioru poszczególnych frakcji z harmonogramów, każda śmieciarka na burcie z boku ma tablicę informującą jaki rodzaj odpadów odbiera danego dnia – w przypadku śmieciarek 2-komorowych są to dwa rodzaje odpadów.

Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?

Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp. Współczesne technologie umożliwiają również separację surowców z odpadów zmieszanych. Oczywiście, proces ten nie jest tak efektywny, jak sortowanie przez mieszkańców, a uzyskany surowiec jest często niższej jakości. Dlatego prosimy o aktywne włączenie się w segregację odpadów na pięć frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane).

Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej UM Kielce (www.um.kielce.pl) oraz w ulotce, którą mieszkańcy otrzymują wraz z harmonogramami. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą dostarczyć, bezpłatnie, wytworzone przez siebie odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Magazynowej 3.

Do PSZOK-u można oddać:

 • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz;
 • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady zielone;
 • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.
Czy odpady kuchenne (np. obierki, ogryzki, liście roślin itp.) wrzucać do brązowego pojemnika w torebce plastikowej, czy wysypywać je z woreczka? Co zrobić z foliowym opakowaniem?

Odpady kuchenne należy wrzucać do brązowego pojemnika tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru albo luzem. Jeśli gromadzone są w domu np. w plastikowym worku, należy je z niego wysypać, a opakowanie wyrzucić do żółtego pojemnika.

Jaki papier nadaje się do recyklingu?

Recyklingowi możemy poddać opakowania z papieru, tekturę, karton, katalogi, ulotki, prospekty, gazety, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. Wszystkie te rodzaje papieru należy wrzucać od niebieskiego pojemnika/worka.

Czy papier po kanapce mogę wyrzucić do niebieskiego pojemnika?

Papier po kanapce, o ile nie jest zatłuszczony, można wrzucić do niebieskiego pojemnika/worka.

Do którego pojemnika powinien trafić karton po mleku czy soku (typu tetrapack)?

Karton po mleku bądź soku (typu tetrapack) powinniśmy wrzucić do żółtego pojemnika/worka.

Czy kubki papierowe po kawie wrzucam do niebieskiego pojemnika?

Kubki papierowe po kawie to rodzaj opakowania i jako takie powinno trafić do żółtego pojemnika/worka.

Czy torebkę po chlebie z “okienkiem” lub kopertę z “okienkiem” mam wrzucić do niebieskiego pojemnika czy do żółtego?

Opakowania mieszane – składające się np. z papieru i plastiku – wrzucamy do pojemnika/worka żółtego. Oczywiście, dobrą praktyką jest rozdzielenie tych dwóch rodzajów materiału i wrzucenie papieru do pojemnika/worka niebieskiego a folijki do pojemnika/worka żółtego.

Czy mam wyjmować zszywki z gazet?

Obecne technologie odzysku makulatury pozwalają usuwać elementy metalowe w sposób zautomatyzowany, tak więc nie ma potrzeby wyjmowania np. zszywek z gazet czy zeszytów.

W jaki sposób pozbyć się gruzu?

Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą bezpłatnie dostarczyć gruz 500kg na mieszkańca na rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Magazynowej 3. Do odbioru gruzu można również zamówić w ENERIS Surowce, w ramach dodatkowej opłaty, tzw. bigbagi (do 1 tony w worku), dzwoniąc na numer infolinii 41 331 40 54.

Co jest a co nie jest odpadem wielkogabarytowym?

Odpadami wielkogabarytowymi są meble oraz inne odpady powyżej 50 cm długości. W terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierane są także elektrosprzęty, opony (4 sztuki jednorazowo na nieruchomość). Odpadem wielkogabarytowym NIE są odpady pobudowlane, puszki z farbami, zderzaki, ubrania, kołdry, szyby (bez ramy okiennej).

Czy zmienia się wysokość opłaty za odbiór odpadów?

Wysokość opłat nie zmieni się dla gospodarstw domowych (osób indywidualnych). Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku firm, o czym zadecydują warunki segregacji, jakie firmy zadeklarują. Więcej informacji na ten temat udziela Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM Kielce, tel.: 41 36 76 664, 41 36 76 658.

Wyjaśniamy wątpliwości przy segregacji odpadów

Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?

Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Odpady od klientów indywidualnych odbierają śmieciarki 2-komorowe, są one przystosowane do jednoczesnego odbioru dwóch różnych frakcji odpadów (np. szkła i papieru), bez zagrożenia ich zmieszaniem. Śmieciarki jednokomorowe jeżdżą na osiedlach. Należy kierować się datami odbioru poszczególnych frakcji z harmonogramów, każda śmieciarka na burcie z boku ma tablicę informującą jaki rodzaj odpadów odbiera danego dnia – w przypadku śmieciarek 2-komorowych są to dwa rodzaje odpadów.

Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?

Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp. Współczesne technologie umożliwiają również separację surowców z odpadów zmieszanych. Oczywiście, proces ten nie jest tak efektywny, jak sortowanie przez mieszkańców, a uzyskany surowiec jest często niższej jakości. Dlatego prosimy o aktywne włączenie się w segregację odpadów na pięć frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane).

Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej UM Kielce (www.um.kielce.pl) oraz w ulotce, którą mieszkańcy otrzymują wraz z harmonogramami. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą dostarczyć, bezpłatnie, wytworzone przez siebie odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Magazynowej 3.

Do PSZOK-u można oddać:

 • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz;
 • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady zielone;
 • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.
Czy odpady kuchenne (np. obierki, ogryzki, liście roślin itp.) wrzucać do brązowego pojemnika w torebce plastikowej, czy wysypywać je z woreczka? Co zrobić z foliowym opakowaniem?

Odpady kuchenne należy wrzucać do brązowego pojemnika tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru albo luzem. Jeśli gromadzone są w domu np. w plastikowym worku, należy je z niego wysypać, a opakowanie wyrzucić do żółtego pojemnika.

Jaki papier nadaje się do recyklingu?

Recyklingowi możemy poddać opakowania z papieru, tekturę, karton, katalogi, ulotki, prospekty, gazety, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. Wszystkie te rodzaje papieru należy wrzucać od niebieskiego pojemnika/worka.

Czy papier po kanapce mogę wyrzucić do niebieskiego pojemnika?

Papier po kanapce, o ile nie jest zatłuszczony, można wrzucić do niebieskiego pojemnika/worka.

Do którego pojemnika powinien trafić karton po mleku czy soku (typu tetrapack)?

Karton po mleku bądź soku (typu tetrapack) powinniśmy wrzucić do żółtego pojemnika/worka.

Czy kubki papierowe po kawie wrzucam do niebieskiego pojemnika?

Kubki papierowe po kawie to rodzaj opakowania i jako takie powinno trafić do żółtego pojemnika/worka.

Czy torebkę po chlebie z “okienkiem” lub kopertę z “okienkiem” mam wrzucić do niebieskiego pojemnika czy do żółtego?

Opakowania mieszane – składające się np. z papieru i plastiku – wrzucamy do pojemnika/worka żółtego. Oczywiście, dobrą praktyką jest rozdzielenie tych dwóch rodzajów materiału i wrzucenie papieru do pojemnika/worka niebieskiego a folijki do pojemnika/worka żółtego.

Czy mam wyjmować zszywki z gazet?

Obecne technologie odzysku makulatury pozwalają usuwać elementy metalowe w sposób zautomatyzowany, tak więc nie ma potrzeby wyjmowania np. zszywek z gazet czy zeszytów.

W jaki sposób pozbyć się gruzu?

Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą bezpłatnie dostarczyć gruz 500kg na mieszkańca na rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Magazynowej 3. Do odbioru gruzu można również zamówić w ENERIS Surowce, w ramach dodatkowej opłaty, tzw. bigbagi (do 1 tony w worku), dzwoniąc na numer infolinii 41 331 40 54.

Co jest a co nie jest odpadem wielkogabarytowym?

Odpadami wielkogabarytowymi są meble oraz inne odpady powyżej 50 cm długości. W terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierane są także elektrosprzęty, opony (4 sztuki jednorazowo na nieruchomość). Odpadem wielkogabarytowym NIE są odpady pobudowlane, puszki z farbami, zderzaki, ubrania, kołdry, szyby (bez ramy okiennej).

Czy zmienia się wysokość opłaty za odbiór odpadów?

Wysokość opłat nie zmieni się dla gospodarstw domowych (osób indywidualnych). Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku firm, o czym zadecydują warunki segregacji, jakie firmy zadeklarują. Więcej informacji na ten temat udziela Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM Kielce, tel.: 41 36 76 664, 41 36 76 658.

Odbiór odpadów

Dlaczego znów zmienia się sposób segregowania odpadów? Czemu nie można było wprowadzić systemu od razu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od lipca 2017 roku w całym kraju wprowadzany jest jednolity podział na zbierane odpady – papier i tekturę, szkło, plastik i metal, bioodpady, odpady zmieszane. Cztery z tych frakcji (szkło, plastik i metal, bioodpady, odpady zmieszane) były już zbierane w Kielcach osobno. Teraz, zgodnie z prawem, odbierane będą w ramach zbiórki selektywnej także odpady papierowe.

Jaka jest zasada dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych?

W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na kwartał, w przypadku wielorodzinnej – co dwa tygodnie. Dokładne terminy można sprawdzić w harmonogramach odbioru (www.um.kielce.plwww.grupa-eneris.pl/kielce). Odpady wielkogabarytowe nie są odbierane od firm w ramach odpadów komunalnych.

Czy zmienia się numer konta do płatności za odbiór odpadów?

Płatności za odbiór odpadów w dalszym ciągu przyjmuje UM Kielce, należności należy przelewać na dotychczasowy numer konta. Chcąc sprawdzić stan płatności gospodarstwa domowego za odbiór odpadów, należy skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Należnościami UM Kielce pod nr tel: 41 36 76 218.

Czy zmiana systemu wiąże się ze zmianą deklaracji?

W przypadku osób indywidualnych deklaracje nie powinny się zmieniać. Obowiązkowo nowy druk deklaracji muszą wypełnić i złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy deklarują selektywną zbiórkę odpadów. Większość firm już złożyła nowe deklaracje, a do tych którzy tego nie zrobili wysłane zostały po raz kolejny nowe druki z wyliczoną propozycją nowych opłat obowiązujących od 1 marca 2018 r.

Kiedy dostanę harmonogram odbioru odpadów?

Harmonogramy można pobrać ze strony UM Kielce www.um.kielce.pl oraz ENERIS Surowce www.grupa-eneris.pl/kielce.

Jak zmieniają się harmonogramy odbiorów?

Dla klientów indywidualnych, tam, gdzie odpady są odbierane samochodami 2-komorowymi (zabudowa jednorodzinna), nic nie zmienia. W przypadku klientów indywidualnych, od których odbiór następuje samochodami 1-komorowymi (osiedla) zmieniają się terminy odbioru odpadów selektywnych. Dokładne terminy odbioru z poszczególnych posesji znajdują się w harmonogramach.

Mieszkam w domku jednorodzinnym. Ile będę mieć pojemników? Kiedy je dostanę?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, tak jak było do tej pory, będą dysponować pojemnikiem na odpady zmieszane i workami na odpady selektywne. Zmianą będzie dodatkowy worek niebieski na papier. Na początku każdego roku ENERIS Surowce będzie dostarczał komplet worków, przeznaczonych do użytkowania do końca roku. W 2018 roku worki dostarczone zostaną w lutym, będzie to 10 worków dla każdej z pięciu frakcji. Zostaną one dostarczone w liczbie przeznaczonej do użytkowania przez 10 kolejnych miesięcy.

Dlaczego jedni dostają worki, a inni pojemniki?

Zgodnie z regulaminem zbiórki w Kielcach domy kilkurodzinne i bloki wielorodzinne dostają pojemniki. Inaczej niż do tej pory, wyłącznie pojemniki otrzymają firmy (do tej pory dostawały pojemniki i worki). Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą segregować odpady do jednego pojemnika na odpady zmieszane oraz do czterech worków na odpady zbierane selektywnie.

Worki są ciężkie, niewygodne i często się rwą. Czy mogę dostać pojemnik?

W ramach opłaty mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają worki do segregacji. Każdy z właścicieli nieruchomości zamieszkałych oczywiście może we własnym zakresie zakupić pojemniki do segregacji. Wówczas odbiór z nich będzie realizowany po przesłaniu pisemnej zgody właściciela nieruchomości na oznaczenie takich pojemników transponderami RFID. Więcej informacji na ten temat udziela Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM Kielce, tel.: 41 36 76 664, 41 36 76 658.

Wystawiłem czarny worek z plastikiem w dniu odbioru tworzyw sztucznych. Mimo to worek nie został odebrany, dlaczego?

Kolor czarny worka sugeruje, że są w nim odpady komunalne (zmieszane). Zgodnie z regulaminem gminy, nie można odebrać worka z odpadami innymi niż wskazuje kolor oraz oznaczenia na worku. Odpady nie mogą być umieszczane w worku/pojemniku o kolorze zastrzeżonym dla innej frakcji. Jeśli zabraknie Państwu worków w kolorze danej frakcji, prosimy o umieszczanie odpadów w workach bezbarwnych lub transparentnych (np. odpady plastikowe i metale mogą zostać umieszczone jedynie w worku/pojemniku o kolorze żółtym lub – jeżeli takich zabraknie – bezbarwnym bądź transparentnym).

Gdzie zostawić wypełnione worki z odpadami segregowanymi przy domach jednorodzinnych?

Worki i pojemnik na odpady zmieszane powinny być wystawione przed posesję, do godziny 6 rano w dniu odbioru. Pracownicy ENERIS Surowce nie mają prawa wejść na posesję, stąd nie mogą odbierać pojemników, które znajdują się za bramą. Wyjątkiem są altanki na pojemniki otwierane od strony ulicy.

Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Ja segreguję, a mój sąsiad nie. Dlaczego więc tego samego dnia, ta sama śmieciarka odbiera odpady z mojego pojemnika i pojemnika sąsiada?

Jednoczesny odbiór odpadów od mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie i tych, którzy odpadów nie segregują, jest możliwy tylko w przypadku, gdy zabierane są pojemniki z odpadami pozostałymi po segregacji (od osoby segregującej) i niesegregowanymi (od osoby niesegregującej) – oba oznaczone czarną etykietą. W innym przypadku jest to niezgodne z prawem.

Skąd pobrać worki, jeśli jeszcze ich nie mam?

Worki można otrzymać w biurze ENERIS Surowce (ul. Zagnańska 232a) lub podczas odbioru odpadów od obsługi (kierowcy śmieciarki).

Mam mało śmieci. Wystawiam pojemnik 1 raz na miesiąc. Czy mogę płacić mniej?

Nie ma takiej możliwości. W przypadku dłuższych nieobecności mieszkańcy mogą zgłosić czasowe zawieszenie odbioru odpadów, należy to zgłosić w UM Kielce.

Bezpieczeństwo

Co zrobić w razie pożaru?

JEŚLI ZOBACZYSZ POZOSTAWIONE POJEMNIKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA, KTÓRE SPRAWIAJĄ WRAŻENIE NIEBEZPIECZNYCH, POINFORMUJ O TYM FAKCIE ODPOWIEDNIE SŁUŻBY: STRAŻ MIEJSKĄ, POLICJĘ. NIE OTWIERAJ I NIE ZAGLĄDAJ DO TAKICH POJEMNIKÓW CZY WORKÓW.

W przypadku wysypania lub wylania się zawartości z podejrzanych opakowań nie dotykaj substancji, nie zbliżaj się do niej z otwartym ogniem, nie polewaj wodą. Poinformuj odpowiednie służby, określając dokładnie miejsce podejrzanych odpadów. Podaj również zaobserwowane lub mogące wystąpić zjawiska np.: wydobywający się dym (jego kolor, zapach, itp.), widoczne napisy i oznaczenia, piktogramy.

Jeśli zauważysz ogień lub dym w pojemniku albo kontenerze na odpady poinformuj Państwową Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998. Z bezpiecznej odległości, w miarę możliwości, sprawdź teren w pobliżu kontenera, wiaty śmietnikowej pod kątem obecności osób postronnych np. śpiących bezdomnych i je ostrzeż. Nie zbliżaj się do płonących kontenerów czy pojemników. Zgłaszając telefonicznie pożar, dokładnie podaj miejsce zdarzenia, przekaż co jest objęte pożarem i w miarę możliwości określ czy w pobliżu płonącego kontenera znajdują się przedmioty mogące stwarzać dodatkowe zagrożenie, np. zaparkowane samochody itp.

Podczas pożaru kontenerów lub pojemników, na skutek rozkładu termicznego znajdujących się wewnątrz odpadów, wraz z dymem do otoczenia uwalniane są różne szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne. Dodatkowo w pojemnikach na odpady mogą znajdować się substancje, które w trakcie pożaru mogą stwarzać zagrożenie eksplozją. Nigdy nie mamy pewności co ktoś wyrzucił do kosza.

Opracował: asp.sztab. Kotaś Adam