Obsługujemy ponad 200 tys. mieszkańców na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Na zlecenie przedstawicieli instytucji miejskich oraz różnych sektorów lokalnego biznesu odbieramy surowce przeznaczone do recyklingu i odpady komunalne w Rusocinie. Współpracujemy z wieloma firmami i gminami na terenie całego kraju – w zakresie wywozu śmieci oraz ich dalszego przetwarzania. Stawiamy na nieustanny rozwój i innowacje, dlatego nasi pracownicy mają niezbędne certyfikaty uprawniające do realizacji zadań sprawnie i terminowo. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową oferta Altvater Piła, którą przedstawiamy na stronie.

Wywóz odpadów komunalnych Rusocin

Troska o środowisko naturalne zaczyna się w domu – w formie segregacji śmieci i ich prawidłowej utylizacji. Aby ułatwić mieszkańcom wdrożenie ekologicznych nawyków w swoim gospodarstwie domowym, przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które można sprawdzić na stronie internetowej. Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem informującym, w jakich dniach przeprowadzany jest wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych w danej gminie i dzielnicy miasta.

W firmie Altvater Piła dysponujemy kompleksową, nowoczesną infrastrukturą, która umożliwia nam odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych w gminie w sposób efektywny i terminowy. Korzystamy z samochodów bramowych i hakowych, zamiatarek, a także śmieciarek i innego, wyspecjalizowanego sprzętu. Wywóz śmieci odbywa się do profesjonalnej sortowni, w której pozyskiwane są surowce wtórne do recyklingu, a produkty do niego niezdatne są spalane metodami bezpiecznymi dla środowiska lokalnego.

Wywóz śmieci i innych odpadów

Do współpracy z naszą firmą zapraszamy klientów instytucjonalnych oraz biznesowych, którzy chcą usprawnić proces utylizacji odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie lub w gminie. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w sortowniach jesteśmy w stanie odzyskać surowce metalowe, plastikowe i szklane i przekazać je do recyklingu. Korzystamy z aktualnej wiedzy dotyczącej skutecznych metod ochrony środowiska naturalnego w zakresie wywozu i przetwarzania śmieci, substancji niebezpiecznych i przemysłowych różnego rodzaju.

Altvater Piła to lokalny oddział grupy ENERIS Proeco oferujący wywóz śmieci w Rusocinie i sąsiednich miejscowościach. Oprócz nowoczesnej sortowni dysponujemy również wielkopowierzchniowym składowiskiem, na którym przechowywane są odpady komunalne i obojętne. W zaawansowanym procesie spalania surowców nienadających się do recyklingu ograniczamy do minimum spaliny, korzystając z innowacyjnego systemu wentylatorów, filtrów oraz kominów.