Odbiór odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to pojęcie przypisane odpadom pochodzącym z zakładów przemysłowych, powstającym w wyniku procesów produkcyjnych i towarzyszących im procesów logistycznych.

Zapewniamy kompleksową obsługę klientów przemysłowych oraz wsparcie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

W siedzibie Altvater Piła oddział w Rusocinie, która się mieści przy ul. Transportowej 2, otrzymają Państwo wszelkie informacje na temat umowy, którą dostosujemy, zgodnie z regulaminem gminnym, do Państwa potrzeb.

Numery kontaktowe: +48 604 184 886, +48 602 435 932