Odpady komunalne

Odpady komunalne

Altvater Piła - oddział Rusocinie zajmuje się kompleksowo usługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.

 

USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW

Świadczymy usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Aktualny harmonogram odpadów pozwoli Państwu przygotować się do obioru odpadów z Państwa posesji.

 


USŁUGI DLA FIRM
  
Oferujemy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, jak i tzw. selektywnej zbiórki na terenie województwa pomorskiego. Odpady komunalne powstające w przedsiębiorstwach mogą pochodzić od pracowników, ale także od klientów.

Udostępniamy pojemniki które są perfekcyjnie dopasowane do rodzaju, składu i ilości powstających w firmie odpadów.
 

Przypominamy, że zasady postępowania z opadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy samorządy lokalne przejęły w 2013 roku, obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców.Część samorządów, mocą uchwały rady miasta bądź gminy, przejęła również obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli m. in. firm. Jednakże przedsiębiorcy mający swe siedziby, zakłady, placówki w gminach, które nie objęły system nieruchomości niezamieszkałych, muszą zagospodarować odpady komunalne we własnym zakresie.