Usługi realizowane przez 
Altvater Piła oddział w Rusocinie:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów: komunalnych, budowlanych i poremontowych, opakowaniowych (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, szkła), bioodpadów, wielkogabarytowych, baterii oraz innych odpadów według potrzeb zleceniodawcy,
  • wynajem kontenerów,
  • likwidacja dzikich wysypisk.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Broszura Altvater Piła