Przydatne informacji dla klientów ENERIS
Oddział: Wrocław

Wpisz interesującą cię frazę by szybciej wyszukać informacje na dany temat lub przeszukaj poniższe działy.

Wyjaśniamy wątpliwości przy segregacji odpadów

Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Ja segreguję, a mój sąsiad nie. Dlaczego więc tego samego dnia, ta sama śmieciarka odbiera odpady z mojego pojemnika i pojemnika sąsiada?

Jednoczesny odbiór odpadów od mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie i tych, którzy odpadów nie segregują, jest możliwy tylko w przypadku, gdy zabierane są pojemniki z odpadami zmieszanymi (czarne pojemniki). W innym przypadku jest to niezgodne z prawem. Takie sytuacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta.

Gdzie wrzucić papier, który do tej pory oddawałem w ramach zbiórki sobotniej od firm?

Mieszkańcy powinni wrzucać papier do niebieskich dzwonów. Przedsiębiorcy, którzy w wyniku działalności gospodarczej wytwarzają jako odpad papier, powinni podpisać stosowne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą posiadającą do tego pozwolenia.

Dlaczego muszę segregować odpady?

Zmiana systemu segregacji odpadów wynika ze zmiany prawa i ujednolicenia systemu zbiórki na 5 frakcji w całym kraju (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Segregacja odpadów ogranicza ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach. Dzięki segregowaniu odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo ograniczamy ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialny stosunek do odpadów ma wpływ na nasze codzienne życie.

Dlaczego w Strzegomiu trzeba sortować na pięć frakcji, a w innych miejscach w Polsce – nie?

Obowiązek segregowania odpadów wynika z ustawy i dotyczy obszaru całego kraju. Faktem jest, że w różnych częściach kraju termin wdrożenia systemu jest różny.

Mieszkam w domku jednorodzinnym. Ile będę mieć pojemników?

Liczba pojemników zależy od mieszkańca. Ważne by każdy mieszkaniec miał pojemnik w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne i metale oraz pojemnik czarny na odpady zmieszane. Pojemniki te należy zakupić lub wydzierżawić do końca maja, w czerwcu będą one czipowane. Od 2020 roku będzie obowiązywała dodatkowa zbiórka dodatkowej frakcji – bioodpady.

Mam dwa pojemniki plastikowe, ale w innym kolorze niż czarny i żółty, czy mogę ich używać i czy mogą być oczipowane?

Pojemnik zostanie oczipowany wyłącznie w przypadku, jeżeli spełniają wymogi Polskich Norm oraz posiadają odpowiednie gniazda do zamontowania czipów. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ściśle określa kolory pojemników pod odpowiednie frakcje.

Worki są ciężkie, niewygodne i często się rwą. Czy możecie jednak odbierać szkło i papier z pojemnika?

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obejmuje odbiór szkła oraz papieru w pojemnikach typu „dzwon”. Możliwy jest odbiór w/w odpadów z pojemnika pod warunkiem zaopatrzenia się w te pojemniki na własny koszt i zgłoszeniu tej informacji do UM w Strzegomiu.”

Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier
i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej czysty.strzegom.pl oraz w ulotce, którą mieszkańcy otrzymują wraz z harmonogramami. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą dostarczyć, bezpłatnie, wytworzone przez siebie odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu. Do PSZOKu można oddać posegregowane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego:

  • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz,
  • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady zielone,
  • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.
Dlaczego w Strzegomiu można tylko raz na miesiąc pozbywać się odpadów wielkogabarytowych?

Wynika to z warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Mam popiół z pieca, w jaki sposób mam się go pozbyć?

Zimny popiół należy wrzucić do pojemnika koloru czarnego. Bardzo ważne, by popiół był faktycznie w całości ostudzony, w przeciwnym wypadku może dojść do zapalenia się odpadów i pożaru pojemnika.

Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?

Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy struktura odpadów w pojemniku na surowce nie różni się od tych niesegregowanych – wtedy po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, odpady takie są zabierane wraz z niesegregowanymi. Bardzo prosimy o segregowanie odpadów i wrzucane ich do odpowiednio oznaczonych pojemników.

Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?

Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp. Współczesne technologie umożliwiają również separację surowców z odpadów zmieszanych. Oczywiście, proces ten nie jest tak efektywny, jak sortowanie przez mieszkańców, a uzyskany surowiec jest często niższej jakości. Dlatego prosimy o aktywne włączenie się w segregację odpadów na pięć frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane).

Czy żarówkę mogę wrzucić do worka na szkło? A gdzie wrzucić stare baterie?

Odpady tego typu należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzegom, lub oddać do specjalnych pojemników znajdujących się w sklepach czy szkołach.

Mam zakład wulkanizacyjny, złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy mogę wystawić opony do odbioru? Mam z 50 opon, w warsztacie znajdą się też inne gabaryty.

Opony pochodzące z działalności gospodarczej nie są odpadem komunalnym. Dlatego każda firma produkująca w wyniku swoich działań odpady, jest zobowiązana do podpisania stosownej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem do tego upoważnionym.

Robię remont, gdzie mam oddać odpady budowlane?

Odpady tego typu powinny być oddawane do PSZOK w Strzegomiu, pod warunkiem, że pochodzą z remontu własnego gospodarstwa domowego.

Czy ręczniki papierowe mam wrzucać do worka na papier?

Zużytych ręczników papierowych nie wrzucamy ani do worków na papier, ani na bio – to odpady zmieszane. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dostępną na stronie czysty.strzegom.pl.

Odbiór odpadów

Kto zapłaci za czipowanie pojemników?

Za wyposażenie pojemników w czipy odpowiedzialny jest Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, co wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Mieszkańcy natomiast zobowiązani są do zakupienia pojemników (w tym roku żółtego na plastik i metal oraz czarnego na odpady zmieszane), do którego czip będzie przytwierdzony przez Wykonawcę. Ważne, by zakupiony pojemnik miał specjalne gniazdo do montażu czipa. Czipy nie mogą być montowane na pojemnikach metalowych.

Czy sklep w którym dokonuje się zakupu nowego sprzętu AGD/RTV jest zobligowany do BEZPŁATNEGO odebrania starego sprzętu?

Tak, sklep w którym dokonuje się zakupu nowego sprzętu AGD/RTV jest zobligowany do BEZPŁATNEGO odebrania starego sprzętu. Urządzenie natomiast musi być kompletne! Sklepy nie mogą odbierać niekompletnych urządzeń! Ustawodawca chciał ograniczyć w ten sposób prowadzenie nielegalnego demontażu, który również – gdy prowadzony jest w nieodpowiednich warunkach – jest groźny dla środowiska i niebezpieczny dla ludzi. W przypadku gdy nie zakupujemy nowego sprzętu mamy kilka możliwości. Każda gmina powinna udostępniać dokładne informacje dotyczące lokalizacji znajdujących się na jej terenie punktów gospodarujących tego typu odpadami.

Lorem ipsum dolor sit amet

Firmy obowiązują te same zasady co mieszkańców odnośnie worków i pojemników.

Kto mi zapłaci za pojemnik, który uszkodzicie wstawiając czip? Przecież pozostanie dziura? A warunki dzierżawy wyraźnie mówią, że pojemnik musi wrócić w stanie nienaruszonym?

Pojemnik nie zostanie uszkodzony w trakcie montowania czipów, ponieważ będą one wyposażone w specjalne gniazda. W przypadku pojemników nieposiadających gniazd, czipy nie zostaną zamontowane, a odpady nie będą odbierane. Dlatego tak ważne, by przed zakupem/dzierżawą pojemników zapoznać się szczegółowo ze specyfikacją, jaka jest wymagana przez Wykonawcę, tak by zakup nie był daremny.

Wokół śmietników na naszym osiedlu jest bałagan. Kto to posprząta? I kiedy?

Generalna zasadą jest odpowiedzialność za czystość altan na odpady administratorów osiedli czy bloków. W przypadku gdy bałagan wynika z przepełnienia pojemnika, zostanie on posprzątany przez Wykonawcę

Mam 5-osobową rodzinę, segreguję odpady. Skąd mam wiedzieć jakiej wielkości pojemnik czarny i żółty mam kupić?

Informacje takie można uzyskać w ENERIS – pracownicy doradzą jak dobrać pojemnik, zaoferują także pojemnik do kupienia. Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta (BOK), adres: ul. Jerzmanowska 8, 54 – 519 Wrocław lub ul. Inżynierska 6, 58–100 Świdnica, tel.: 77 466 15 14, 602 431 833 lub 884 201 912, e-mail: malwina.sachs@eneris.pl

Jestem przedsiębiorcą, czy mogę wyrzucać odpady do pojemników przy domu?

Każdy przedsiębiorca powinien być wyposażony w pojemniki w siedzibie firmy. Nie można wrzucać odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do pojemników na odpady komunalne w domu lub w przestrzeni miejskiej.

Czy apteki mają obowiązek przyjmowania zużytych lub przeterminowanych leków w swojej placówce? Gdzie mogę takie leki przekazać?

Apteki nie mają obowiązków przyjęcia leków, to ich dobra wola. Leki można oddać na PSZOK.

Czy firmy segregują odpady biurowe do pojemników czy do worków?

Firmy obowiązują te same zasady co mieszkańców odnośnie worków i pojemników.

Komu mam zgłaszać uwagi, problemy i reklamacje? Na przykład za małą liczbę worków.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta, adres: ul. Jerzmanowska 8, 54 – 519 Wrocław lub ul. Inżynierska 6, 58–100 Świdnica, tel.: 77 466 15 14, 602 431 833 lub 884 201 912,
e-mail: malwina.sachs@eneris.pl.

Pięć różnych frakcji? Nie mam tyle miejsca w domu/mieszkaniu!

Wygospodarowanie dodatkowego miejsca w mieszkaniu/domu na potrzeby segregacji 4 frakcji w tym roku i piątej (bioodpady) w 2020 roku wymaga dostosowania. Warto włożyć ten wysiłek dla wspólnego dobra – czystego środowiska. Doświadczenia z innych miejscowości wskazują, że miejscem na segregowane odpady może być garaż, piwnica, balkon bądź wspólna sąsiedzka przestrzeń, ustalone wcześniej przez mieszkańców.

Opróżniono mi tylko pojemnik w połowie! Jak to możliwe?! Niech śmieciarka się wróci i odbierze resztę.

Taka sytuacja jest możliwa tylko w przypadku na przykład zablokowania zawartości pojemnika dużym kartonem lub przymarznięcia odpadów do ścianek pojemnika. W praktyce potrząsanie przez śmieciarkę jest na tyle silne, że zdarza się to niezwykle rzadko w przypadku bardzo niskiej temperatury i określonej zawartości pojemnika. Pracownicy mają tego świadomość i starają się usunąć taką sytuację na miejscu.

Dlaczego w tym roku nie segregujemy jeszcze oddzielnie odpadów bio?

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy mieszkaniec docelowo będzie zobowiązany do segregowania oddzielnie odpadów biodegradowalnych. Gmina Strzegom zdecydowała o stopniowym wprowadzaniu tych zasad. Stąd zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia odpady bio będą odbierane osobno dopiero w przyszłym roku. W tej chwili należy je wrzucać do pojemnika czarnego na odpady zmieszane, lub do brązowego worka.

Gdzie mogę dostać naklejkę na pojemnik mówiącą o frakcji wrzucanej?

Wszystkie pojemniki zostaną oklejone przez wykonawcę odpowiednią naklejką.

Dlaczego mieszkańcy nie zostali powiadomieni na czas o zmianach, na przykład poprzez list polecony?

O zmianach systemu mieszkańcu zostają poinformowani poprzez ulotki informacyjne oraz poprzez informację w lokalnych mediach. Informacja zawarta jest także na stronie UM Strzegom.

Pojemnik jest brudny w środku i na zewnątrz. Kto ma go umyć?

Pojemniki są własnością mieszkańców i to oni odpowiadają za ich wygląd i czystość.

Nie odebrali mi pojemnika na odpady. Podjechała śmieciarka, panowie zajrzeli do mojego pojemnika, ale go nie opróżnili. Dlaczego?

Jeśli w pojemniku na daną frakcję odpadu, pomimo oznaczenia etykietą, znajduje się inny odpad lub jest on zanieczyszczony np. odpadem niesegregowanym, to nie będzie zabrany. Każdorazowo obsługa śmieciarki sporządza dokumentację fotograficzną, która jest przekazywana do Urzędu Gminy Strzegom. Taki pojemnik będzie odebrany w innym terminie, zgodnie z harmonogramem dla odpowiedniej frakcji. Niestosowanie się do zasad segregowania odpadów może oznaczać nałożenie opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych.

Mam mało śmieci. Wystawiam pojemnik raz na miesiąc. Czy mogę płacić mniej?

Stawki opłat są ustalane według stawek przyjętych przez Radę Miasta i zależą one od ilości osób w gospodarstwie domowym. Nie ma możliwości negocjowania stawek za opłaty.

Kto decyduje, ile i jakiej wielkości pojemniki i worki na odpady trafią na moją posesję lub do altany mojej wspólnoty/spółdzielni?

Właściciele nieruchomości zajmują się zakupem pojemników.

Mam pojemniki metalowe które kupiłam jakiś czas temu, czy możecie odbierać odpady z tych pojemników?

Nie ma możliwości wykorzystania pojemników metalowych w nowym systemie zbiórki odpadów.

W mojej altanie nie ma jeszcze żadnego pojemnika, gdzie mam wyrzucać śmieci?

Prosimy o zgłoszenie takich przypadków do zarządcy/administratora danej nieruchomości, który powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta ENERIS. Im szybciej zarządca/administrator zamówi pojemniki, tym sprawniej będzie przebiegała zbiórka odpadów.

Kto ustala harmonogramy i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji? Na jakiej podstawie?

Harmonogramy ustalane są przez ENERIS stosownie do zapisów zawartych w SIWZ przy akceptacji UM Strzegom.

Kto odpowiada za zbudowanie altany na odpady na moim osiedlu?

Za stworzenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlach odpowiada zarządca/właściciel nieruchomości. W przypadku wątpliwości, jak zorganizować taki punkt, ile i jakiej wielkości pojemniki należy zakupić, najlepiej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Dzięki kalkulatorowi altanowemu i doświadczeniu, pracownicy pomogą w zaplanowaniu takiego miejsca.

Kiedy dostanę harmonogram odbioru odpadów?

Liczba pojemników zależy od mieszkańca. Ważne by każdy mieszkaniec miał pojemnik w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne i metale oraz pojemnik czarny na odpady zmieszane. Pojemniki te należy zakupić lub wydzierżawić, następnie będą one czipowane. Papier i szkło należy wrzucać do pojemników/worków w zabudowie jednorodzinnej. Od 2020 roku będzie obowiązywała zbiórka dodatkowej frakcji – bioodpady.

Co to są te czipy? Czy to zgodne z RODO?

Czipy jest elementem systemu monitorowania odbioru odpadów. Etykieta RFID (tzw. czip) umieszczona jest na pojemnikach (czarnym i żółtym), dzięki czytnikom i wadze zainstalowanej na śmieciarkach zbiera informacje o poprawności segregacji odpadów. Czip ma nadany indywidualny numer z danymi o adresie właściciela pojemnika i rodzaju odpadów, jaki powinien znaleźć się w pojemniku. Podczas odbioru odpadów czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Do śmieciarki nie mogą być wrzucone niezważone odpady – dlatego wszystko co jest poza pojemnikiem musi być do niego zapakowane i potem wrzucone do śmieciarki. Dzięki temu gmina, a zatem każdy mieszkaniec, będzie miała pełną kontrolę nad ilością i jakością odbieranych odpadów. Zainstalowanie czipów jest zgodne z RODO.

Czy rolnicy muszą podpisać umowę o gospodarowaniu odpadów?

Rolnicy muszą podpisać umowę jak zwykły zakład przemysłowy. System gospodarowania odpadami dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Odpady pochodzące z produkcji rolniczej takimi nie są. Zatem zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie gminy. Nie przyjmuje ich również PSZOK, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Nie odebrali mi w tym tygodniu śmieci. Jaką dostanę zniżkę?

Wykonawca usług nie przewiduje takich sytuacji.

Po ostatnim odbiorze zaginął mi pojemnik, dlaczego? Kiedy dostanę nowy?

Informacje o zaginięciu pojemników należy zgłaszać od razu na policję.

Kto będzie przetwarzał informacje zebrane w czipów?

Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Wykonawcę usługi oraz Urząd Gminy Strzegom. Dane te służą celom statystycznym, ale też mają posłużyć uszczelnieniu systemu odbioru odpadów oraz weryfikacji deklaracji segregacji odpadów złożonych przez mieszkańców.