Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i przemysłowych. Obsługujemy 5 gmin i ponad 88 tys. mieszkańców w województwie dolnośląskim, a także podmioty gospodarcze w województwie opolskim.

Jesteśmy operatorem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach umów z samorządami oraz właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. Dodatkowo zajmujemy się odbiorem odpadów niebezpiecznych płynnych i stałych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowlanych i poprodukcyjnych.

Posiadamy zaplecze techniczne wyposażone w 50 pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów i utrzymania czystości: śmieciarki, bramowce, hakowce, w tym dwa małe HDS, samochody dostawcze, zamiatarki drogowe, przyczepy kontenerowe, mikrociągniki.

Dysponujemy także pojemnikami na odpady komunalne od 60 do 1100 litrów, kontenerami na odpady komunalne/przemysłowe od 5 m3 do 36 m3, beczkami i mauzerami na odpady niebezpieczne.

ENERIS Surowce Oddział we Wrocławiu posiada 4 zakłady w: Strzegomiu, Świdnicy, Kłodzku i Krapkowicach.