Usługi realizowane przez ENERIS ECU
oddział we Wrocławiu:

  • odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwienia odpadów komunalnych, budowlanych, poprodukcyjnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • magazynowanie odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
  • organizacja i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
  • odzysk i przygotowanie odpadów do dalszego zagospodarowania 
  • utrzymywanie czystości dróg i placów
  • kompleksowe doradztwo w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i innymi wynikającymi z zakresu ochrony środowiska
     

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Broszura ENERIS Surowce Oddział we Wrocławiu

Napisz do nas

* - pola wymagane