Przedstawienie „Najlepszy prezent”

PRZEDSTAWIENIE „NAJLEPSZY PREZENT” ZOSTAŁO NAPISANE NA POTRZEBY ENERIS PRZEZ SZYMONA JACHIMKA, ARTYSTY ZNANEGO Z WYSTĘPÓW W KABARECIE LIMO ORAZ W PROGRAMACH ROZRYWKOWYCH W TV, A TAKŻE AUTORA SPEKTAKLI DLA DZIECI.

Głównymi bohaterami sztuki są trzy postacie prowadzące dzieci po meandrach wiedzy ekologicznej w ENERIS: Profesor Surowiecki, ciekawski Szymek, jego młodsza siostra Misia oraz Wiewiórka Ruda Kitka. Przedstawienie około 40 minutowe, zostało zaplanowane tak, aby można je było wystawiać zarówno na scenie teatru, jak i w przedszkolach czy szkołach.

Premiera przedstawienia odbyła się w maju 2016 roku podczas Święta Rodziny w Jaworznie. Do końca roku ekologiczna sztuka została wystawiona dla około 500 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu chrzanowskiego Psar, Myślachowic, Chrzanowa i Libiąża.

Przedstawienie „Najlepszy prezent” zostało zaklasyfikowane w 2016 roku do 51 najbardziej znaczących działań edukacyjnych polskiego biznesu. Lista została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z kapitułą ekspertów w obszarze zrównoważonego rozwoju http://bit.ly/2dnWQAZ

W ramach dobrej współpracy ze środowiskami lokalnymi ENERIS udostępnia scenariusz, scenografię i muzykę bezpłatnie samorządom zainteresowanym wystawieniem sztuki w podległych placówkach.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

komunikacja|eneris.pl?subject=Przedstawienie%20%22Najlepszy%20prezent%22| |komunikacja|eneris.pl

TEL.: 22 331 90 00