Koalicja 5 frakcji

Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów system oznakowania opakowań wskazujący sposób ich segregacji.

Koalicja 5 frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkudziesięciu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce.

Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów. Opieramy się na wypracowanym spójnym i jednolitym systemie narzędzi dla przedsiębiorców i samorządów.

DLACZEGO?

 • Rosnąca ilość produkowanych odpadów komunalnych, w tym opakowaniowych
 • Brak zrozumiałego oznakowania dla konsumentów odnośnie sposobu sortowania opakowań
 • Ujednolicenie od lipca 2017 r. systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Polski
 • Rosnące wymagania dotyczące osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
   

DOŁĄCZ I SKORZYSTAJ!

 • Przemyślany system eko-oznakowania na opakowania
 • Analiza prawna na temat systemu znakowania ekologicznego
 • System oznakowania na pojemniki (biura, przestrzeń miejska) spójny z oznakowaniem produktów
 • Dostęp do wspólnie wypracowywanej bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i GOZ
 • Status Partnera Koalicji
   

INICJATORZY

RADA EKSPERTÓW:

 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Eversheds Sutherland Wierzbowski
 • PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych
   

PARTNERZY (W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ):

 • Anpharm PF S.A. – Zakład Produkcyjny Grupy Servier
 • Antalis Poland
 • Bajaland
 • Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc
 • BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ
 • CBRE Polska
 • Carlsberg
 • Carrefour Polska
 • Danone
 • Ekofabryka
 • EMKA Polska
 • Eurocash S.A.
 • Fundacja ProKarton
 • Fundacja Za górami za lasami
 • GFT Poland
 • Gmina Darłowo
 • Gmina Drezdenko
 • Gmina Kołaczkowo
 • Gmina i Miasto Mirosławiec
 • Gmina i Miasto Żuromin
 • Gmina Miedziana Góra
 • Gmina Prażmów
 • Gmina Raczki
 • Gmina Skrwilno
 • Gmina Sobótka
 • Gmina Stare Babice
 • Gmina Widuchowo
 • Gmina Wiśniowa
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kłaju
 • Grupa Żywiec
 • LEAR Corporation Poland
 • Leclerc Polska
 • Little Greenfinity
 • Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Skanska
 • Stop Wasting Polska
 • UNEP/GRID Warszawa (Agenda ONZ ds. Ochrony Środowiska)
 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Miasta Piły
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Miejski w Strzegomiu
 • Urząd Miejski w Tuchowie
 • Urząd Miejski w Wołominie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
 • Zespół Szkół Bolesławiec
 • Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK)
 • Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO)
 • Żabka Polska