Członkowie Koalicji

Małgorzata Górska

Małgorzata Górska

Główny specjalista ds. BHP, inspektor PPOŻ, specjalista ochrony środowiska w ENERIS

Od 10 lat audytor systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001, 14001. Problematyką BHP zajmuję się 19 lat , doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży przemysłowej – konstrukcje stalowe, systemy odpylania, branży spożywczej, budowlanej. Współpracowała też z jednostkami szkoleniowymi zdobywając doświadczenie jako trener.

Katarzyna Małgorzata Jakubowska

Katarzyna Małgorzata Jakubowska

Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Jest odpowiedzialna za nadzór i kontrolę nad zakładem produkcyjnym w Kobiernikach, realizację kluczowych inwestycji w spółce oraz handel i marketing. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w WFOŚiGW w Warszawie.

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ochrona Środowiska, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, podyplomowych studiów z zakresu Uzdatniania Wody, Oczyszczania Ścieków i Unieszkodliwiania Odpadów na Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzania Gospodarką Odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada Świadectwo kwalifikacji w zakresie składowania odpadów oraz w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Patryk Kot

Patryk Kot

Główny specjalista ds. BHP w ENERIS

Od 10 lat związany z problematyką BHP. Od 2017 współpracuje z ENERIS nad zapewnieniem i rozwojem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Dotychczasową wiedzę i doświadczenie nabywał m.in. w przemyślę budowlanym, spożywczym i produkcyjnym. W swojej karierze jako trener przygotował setki operatorów sprzętu do uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Paweł Legutko

Paweł Legutko

Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o.

Od 15 lat związany z BHP i ochroną przeciwpożarową (m.in. audytor systemów zarządzania jakością, ryzykiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska). Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych gałęziach gospodarki od przemysłu lekkiego, poprzez leśnictwo, budownictwo, energetykę po gospodarkę komunalną. Bierze udział w licznych projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardów etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (CSR) poprzez wdrażanie i audytowanie.

Mikołaj Mąka

Mikołaj Mąka

Koordynator Działu Logistyki P.O.M. EKO

Od 2018 pełni funkcję Koordynatora Działu Logistyki w firmie P.O.M. EKO, z tematami BHP związany od 6 lat. Posiada doświadczenie w branży produkcyjnej i transportowej.

Od lat specjalizuje się w audytach wewnętrznych, tworzeniem procedur, standardów.

Ewa Oleszycka

Ewa Oleszycka

Starszy Inspektor ds. BHP w Eko Byś Sp. z o.o.

Od 5 lat związana z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalizacja: bhp w branży gospodarki odpadami. Od 2015 r współpracuje z Eko Byś Sp. z o.o. i czuwa nad propagowaniem oraz rozwojem nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w sektorze gospodarki komunalnej. Od 12 lat ściśle związana z tematyką i zagadnieniami szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Absolwentka podyplomowych studiów „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz na Politechnice Warszawskiej.

Michał Szczotka

Michał Szczotka

Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, ZZO Marszów

Od 2015 roku związany z branżą odpadową, od 2016 odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Członek zespołu wdrażającego Zintegrowany System Zarządzania jakością i środowiskiem wg standardów ISO 9001 i 14001 w ZZO Marszów, inicjator wdrożenia normy dotyczącą BHP – ISO 45001, audytor wewnętrzny tych systemów. Działa aktywnie w społeczności lokalnej na rzecz poprawy standardów jakości selektywnej zbiórki odpadów.