Jak dołączyć?

Koalicja otwarta na współpracę

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych jest inicjatywą dobrowolną i otwartą na wszystkich, którym bliska jest troska o zdrowie pracowników. Zaproszenie kierowane jest szczególnie do członków ZPGO, zarówno władz samorządowych, oraz przedsiębiorców realizujących usługi komunalne dla społeczności lokalnych, jak i biznesu.

Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: koalicjabhp|eneris.pl| |koalicjabhp|eneris.pl.