OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI BRANŻOWYCH

Dodano 19.03.2020

W IMIENIU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI, POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI I KOALICJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SŁUŻB KOMUNALNYCH (TZW. KOALICJA BHP) INFORMUJEMY, ŻE NA CHWILĘ OBECNĄ SYTUACJA ZWIĄZANA Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWYWANIEM ODPADÓW W NASZYCH KRAJU JEST STABILNA I ODBYWA SIĘ BEZ ZAKŁÓCEŃ. JEDNAKŻE, CHOĆ FIRMY KOMUNALNE WYKONAŁY OGROM PRACY BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIERZENIA Z ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ PANDEMIĄ, PAMIĘTAMY, ŻE NIE NA WSZYSTKO MAMY WPŁYW, A SYTUACJA JEST DYNAMICZNA I MOŻE ULEC ZMIANIE.

W tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy ze względu na rozprzestrzeniający się wirus, branża komunalna wykazała się odpowiedzialnością i solidarnością. Przede wszystkim napływające informacje potwierdzają, że pracownicy spółek komunalnych zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie zachowania szczególnej ostrożności, zarówno przy wykonywaniu codziennych obowiązków, jak i w codziennym życiu. Wdrożone zostały specjalne środki ostrożności w kontaktach z klientami, tak w Biurach Obsługi Klienta, jak i w instalacjach, gdzie odpady są przywożone lub przetwarzane. Wiele firm zdecydowało się dodatkowo na weryfikację przyjeżdżających transportów zagranicznych. Codzienna dezynfekcja miejsc pracy, niezależnie czy jest to kabina kierowcy śmieciarki czy hala sortownicza, stała się niemal powszechna.

To co ważne w obecnej sytuacji to szeroka współpraca służb BHP firm komunalnych, niejednokrotnie na co dzień konkurujących ze sobą. W ramach Koalicji BHP dzielą się oni doświadczeniami, szeroko je rozpowszechniając poprzez media branżowe. W ten sposób każda firma, niezależnie od wielkości, lokalizacji czy zasobności środków na zatrudnienie specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, może czerpać z najlepszych, sprawdzonych praktyk.

Wyjątkowa sytuacja zmusza do ponadstandardowych działań także w zakresie organizacji pracy. Pojawiły się już sygnały o wprowadzeniu zmianowości pracy w instalacjach MBP. Na sortowniach wprowadzany jest odbiór odpadów w trybie interwencyjnym. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość realizacji zadań w przypadku, gdyby pracownicy jednej zmiany zostaliby objęci kwarantanną czy zachorowali.

W końcu, co najważniejsze, organizacje branżowe wspólnie zwróciły się do władz państwowych z listem wskazującym największe zagrożenia, ale też przykładowe rozwiązania trudności na jakie w codziennej pracy napotykają pracownicy komunalni. Jesteśmy do dyspozycji Rządu w przypadku konieczności przedyskutowania szczegółowych rozwiązań wspierających nas w ochronie pracowników, zapewnienia ciągłości świadczenia usług i walki z szerzeniem się wirusa.

Sławomir Rudowicz, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

Magdalena Sułek-Domańska, Koalicja ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych