REKORDY ZACHOROWAŃ NA COVID-19. KOALICJA BHP APELUJE O WIĘKSZĄ DYSCYPLINĘ

Dodano 07.08.2020

LICZBA PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA W POLSCE ROŚNIE Z DNIA NA DZIEŃ. 809 ZAKAŻEŃ POTWIERDZONO W CIĄGU OSTATNIEJ DOBY – NAJWIĘCEJ OD POCZĄTKU PANDEMII. W ZWIĄZKU Z REKORDOWYMI STATYSTYKAMI NOWYCH ZACHOROWAŃ, A JEDNOCZEŚNIE WIĘKSZYM ROZPRĘŻENIEM ZWIĄZANYM Z WAKACYJNYMI URLOPAMI, KOALICJA BHP PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI PRZYWRÓCENIA NIEKTÓRYCH OBOSTRZEŃ FUNKCJONUJĄCYCH W PIERWSZEJ FALI PANDEMII.

Podstawowym obowiązkiem firmy komunalnej jest zapewnienie ciągłości zbiórki odpadów od firm i mieszkańców, dlatego jako usługodawca nie może sobie pozwolić na lekceważące czy po prostu zbyt lekkie podejście do 4 podstawowych kwestii: zachowania dystansu, przestrzegania zasad higieny, noszenia środków ochrony osobistej i szybkiej reakcji na niepokojące objawy.


ZACHOWAĆ DYSTANS

Lekarze epidemiolodzy podkreślają, że to właśnie zachowanie odległości od innych osób jest najważniejszym elementem ochrony przed zakażeniem. Dlatego niektóre firmy już przywróciły zakaz osobistego odwiedzania interesantów w Biurach Obsługi Klienta w spółkach, obsługa powinna przebiegać drogą mailową i telefoniczną.

W przypadku konieczności prowadzenia działań związanych np. z odbiorem umów czy zleceń, w spółkach ENERIS zalecamy dyżur 1 osoby odpowiedzialnej za odbiór tych umów, przy czym konieczne jest zachowanie restrykcyjnych zasad higieny (dezynfekcja rąk, przyjęcie interesantów poza budynkiem, w maseczce). W wielu urzędach wystawiony jest na zewnątrz stolik, w przypadku konieczności podpisania dokumentów z klientem pracownik wychodzi przed biuro. Wprowadzone są też skrzynki, w których można zostawiać dokumenty (oczywiście muszą być one odpowiednio zabezpieczone, a miejsce ich ustawienia monitorowane). Warto iść za tym przykładem.

– podkreśla Patryk Kot, Główny Specjalista ds. BHP w ENERIS.

Dalej wskazuje na nakaz zachowania dystansu między pracownikami w biurach – minimum 1,5 metra między poszczególnymi osobami, w przypadku braku możliwości zapewnienia takiej odległości obowiązuje nakaz noszenia maseczki. Trzeba pamiętać też o niegromadzeniu się w miejscach takich jak stołówka czy palarnia.

Dotyczy to też pracy handlowców i zespołów śmieciarek. Choć charakter pracy nie pozwala na zaniechanie kontaktu z klientem, szczególnie te dwie grupy muszą zachować ostrożność i rozwagę.

Przywróciliśmy ograniczenia spotkań w firmie, zalecamy korzystanie z narzędzi pracy zdalnej i oprogramowania do telekonferencji. W naszych biurach obowiązuje już oczywiście konieczność wypełniania ankiet dotyczących stanu zdrowia czy kontaktu z osobami chorymi na COVID. Wprowadziliśmy dodatkowo zasadę, że każda osoba, z którą mamy kontakt w biurze jest proszona o poinformowanie nas w przypadku, gdyby w ciągu 14 dni od spotkania wystąpiły u niej objawy zachorowania na koronawirusa. W ten sposób przy wypracowanej ścieżce działania będziemy w stanie szybciej zareagować na potencjalne zagrożenie zdrowia pracowników.

– komentuje Magdalena Sułek-Domańska, koordynator Koalicji BHP i członek Sztabu Kryzysowego w ENERIS.


PAMIĘTAJ O ZASADACH HIGIENY I ŚRODKACH OCHRONY OSOBISTEJ

Członkowie Koalicji BHP zalecają przeprowadzenie remanentu stanów magazynowych środków ochrony osobistej.

Usta i nos to podstawowe drogi przenikania wirusa do naszego organizmu. Pamiętajmy zatem o ich szczelnej ochronie. W miarę możliwości rekomendowane jest noszenie masek certyfikowanych, należy pamiętać o ich właściwym zakładaniu i zdejmowaniu. I oczywiście o tym, że maska jednorazowego użytku jest jednorazowa, a nie wielorazowa – należy ją wyrzucić po użyciu.

– podkreśla Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki P.O.M. EKO.

Zalecane jest też wyznaczenie konkretnego pojemnika na bazach wyłącznie na zużyte środki ochrony osobistej, w ten sposób łatwiej zorganizować bezpieczny odbiór tych odpadów.

Więcej na temat masek na stronie Koalicji BHP: https://eneris.pl/wybrac-wlasciwie-uzytkowac-maske-twarz-by-chronic-sie-koronawirusem-2/

Należy też pamiętać o myciu rąk nie tylko przed posiłkami, ale także po przyjściu do pracy i po każdorazowym kontakcie z klientem zewnętrznym.


W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, ZGŁOŚ TO PRZEŁOŻONEMU

COVID-19 nie dotyka tylko górników, podopiecznych domów opieki czy osoby zapominające o zasadzie dystansu w czasie uroczystości rodzinnych czy imprez masowych. Niestety w ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy przykłady tego, że szczegółowy monitoring ścieżek kontaktów jest koniecznością, a dokładnie prowadzony rejestr osób jest bezwzględnie wymagany przez Sanepid w sytuacji potencjalnego zakażenia.

W naszej firmie obostrzenia nigdy nie zostały zdjęte, jednak widać pewne wakacyjne rozprężenie wśród pracowników. Dlatego trzeba stale przypominać o zasadach bezpieczeństwa, ale też o rekomendowanych sposobach postępowania. W przypadku złego samopoczucia pracownika, powinien on zgłosić to przełożonym. Z kolei kierownicy odpowiedzialni są za zrobienie listy osób, które miały kontakt bezpośredni z osobą gorzej się czującą i w razie potrzeby przekazanie jej sanepidowi.

– podsumowuje Ewa Oleszycka, Starszy Inspektor ds. BHP w Eko Byś Sp. z o.o.