UWAGA NA ZAKŁUCIA STRZYKAWKAMI!

Dodano 21.04.2020

W OSTATNICH DNIACH W SORTOWNIACH ODPADÓW DOSZŁO DO WYPADKÓW POLEGAJĄCYCH NA ZAKŁUCIU SIĘ IGŁAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W ODPADACH. ZDARZENIA TAKIE SĄ NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH, ALE NIE TYLKO. ŹLE ZABEZPIECZONE ODPADY Z RESZTAMI KRWI CZY IGŁY, TO TAKŻE NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY W ALTANACH ŚMIETNIKOWYCH MOGĄ MIEĆ Z NIMI KONTAKT. DLATEGO WARTO POZNAĆ ZASADY WŁAŚCIWEGO POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH Z NASZYCH DOMÓW.

W dobie koronawirusa wiele osób całkowicie zrezygnowało z wychodzenia z domu, inne zmuszone zostały do tego w ramach kwarantanny. W takiej sytuacji niektórzy muszą samodzielnie wykonywać zastrzyki lub proste zabiegi medyczne, niejednokrotnie związane z kontaktem z krwią. Pozostałe po nich odpady medyczne czy przeterminowane leki do tej pory oddawaliśmy do apteki lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie. Co jednak zrobić, gdy PSZOK-i są zamknięte, a nakaz pozostania w domu wyklucza wyjścia na zewnątrz?

Przede wszystkim postarajmy się przetrzymać odpady w domu do czasu uruchomienia PSZOK, zapewni to najwyższy poziom bezpieczeństwa dla służb komunalnych. W ostateczności jeśli nie mamy takiej możliwości, to w pierwszej kolejności odpowiednio zabezpieczone odpady powinny trafić do coraz powszechniej stosowanych worków czerwonych. Worki takie zbierane są często oddzielnym trybem, a odbierające je osoby są wyposażone w stosowne środki ochrony osobistej. W przypadku braku takich worków, należy pozostałości medyczne wrzucać do pojemników czarnych – na odpady zmieszane, ale koniecznie należy je wcześniej właściwie przygotować.

Zużyta igła i strzykawka to nie są surowce wtórne (plastik i metal), które powinny trafić do żółtego pojemnika. Takie odpady wrzucone do odpadów segregowanych szczególnie zagrażają pracownikom komunalnym, wykonującym pracę przy zbiórce i sortowaniu odpadów. W trakcie pracy ładowaczy i sortowaczy, mających kontakt z zanieczyszczoną igłą, może dojść do zakłucia. Poszkodowany pracownik wskutek zakłucia, obligatoryjnie przechodzi profilaktyczne leczenie oraz przez najbliższe miesiące żyje w ogromnym stresie, zastanawiając się czy nie zachoruje na różne choroby np. wirusowe zapalenie wątroby. To samo może dotyczyć mieszkańców, jeśli będą mieli kontakt ze źle zabezpieczoną igłą.

– powiedział Patryk Kot, główny specjalista ds. BHP w ENERIS.

Jak w takim razie przygotować takie odpady do wyrzucenia?

Zanim wyrzucimy zużytą strzykawkę, należy zdjąć igłę i zamknąć ją osłonką, która jest w komplecie. Strzykawkę i igłę należy włożyć do pudełka, najlepiej przezroczystego z plastiku lub zawinąć szczelnie w papier, zabezpieczając przed otwarciem i wrzucić do odpadów zmieszanych. Z kolei wszelkie materiały zanieczyszczone krwią, waciki, dreny, opakowania po kroplówkach, należy zapakować w podwójną torebkę, która zabezpiecza kontakt z odpadem w przypadku rozdarcia i również wrzucić do odpadów zmieszanych, czyli do czarnego pojemnika.

– tłumaczy Magdalena Sułek-Domańska, koordynator Koalicji BHP i dyrektor komunikacji w ENERIS.