Małgorzata Górska – Główny specjalista ds. BHP, inspektor PPOŻ, specjalista ochrony środowiska w ENERIS

Od 10 lat audytor systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001, 14001. Problematyką BHP zajmuję się 19 lat , doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży przemysłowej – konstrukcje stalowe, systemy odpylania, branży spożywczej, budowlanej. Współpracowała też z jednostkami szkoleniowymi zdobywając doświadczenie jako trener.

Katarzyna Małgorzata Jakubowska – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Jest odpowiedzialna za nadzór i kontrolę nad zakładem produkcyjnym w Kobiernikach, realizację kluczowych inwestycji w spółce oraz handel i marketing. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w WFOŚiGW w Warszawie.

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ochrona Środowiska, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, podyplomowych studiów z zakresu Uzdatniania Wody, Oczyszczania Ścieków i Unieszkodliwiania Odpadów na Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzania Gospodarką Odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada Świadectwo kwalifikacji w zakresie składowania odpadów oraz w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Patryk Kot – Główny specjalista ds. BHP w ENERIS

Od 10 lat związany z problematyką BHP. Od 2017 współpracuje z ENERIS nad zapewnieniem i rozwojem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Dotychczasową wiedzę i doświadczenie nabywał m.in. w przemyślę budowlanym, spożywczym i produkcyjnym. W swojej karierze jako trener przygotował setki operatorów sprzętu do uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Paweł Legutko – Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o.

Od 15 lat związany z BHP i ochroną przeciwpożarową (m.in. audytor systemów zarządzania jakością, ryzykiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska). Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych gałęziach gospodarki od przemysłu lekkiego, poprzez leśnictwo, budownictwo, energetykę po gospodarkę komunalną. Bierze udział w licznych projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardów etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (CSR) poprzez wdrażanie i audytowanie.

Mikołaj Mąka – Koordynator Działu Logistyki P.O.M. EKO

Od 2018 pełni funkcję Koordynatora Działu Logistyki w firmie P.O.M. EKO, z tematami BHP związany od 6 lat. Posiada doświadczenie w branży produkcyjnej i transportowej.

Od lat specjalizuje się w audytach wewnętrznych, tworzeniem procedur, standardów.

Ewa Oleszycka – Starszy Inspektor ds. BHP w Eko Byś Sp. z o.o.

Od 5 lat związana z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalizacja: bhp w branży gospodarki odpadami. Od 2015 r współpracuje z Eko Byś Sp. z o.o.  i czuwa nad propagowaniem oraz rozwojem nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w sektorze gospodarki komunalnej. Od 12 lat ściśle związana z tematyką i zagadnieniami szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Absolwentka podyplomowych studiów „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz na Politechnice Warszawskiej.

Magdalena Sułek-Domańska – Dyrektor ds. komunikacji ENERIS, Inicjatorka i koordynatorka działań Koalicji BHP

Od ponad 5 lata tworzy i wdraża strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ​w ENERIS, w jej rękach jest też prowadzenie konsultacji społecznych związanych z nowymi inwestycjami i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Stworzyła i prowadzi Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych oraz Koalicję 5 frakcji, której celem jest wprowadzenie spójnego systemu oznakowania opakowań i pojemników symbolami wskazującymi na sposób segregacji (5frakcji.pl). Autorka programów tj.: Segreguję – nie widzę przeszkód, wystawy Strażnicy Planety, nagrodzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu statuetką „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wcześniej pracowała m.in. w Danone, Agendzie ONZ ds. Rozwoju (UNDP) i PwC.

Michał Szczotka – Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, ZZO Marszów

Od 2015 roku związany z branżą odpadową, od 2016 odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Członek zespołu wdrażającego Zintegrowany System Zarządzania jakością i środowiskiem wg standardów ISO 9001 i 14001 w ZZO Marszów, inicjator wdrożenia normy dotyczącą BHP – ISO 45001, audytor wewnętrzny tych systemów. Działa aktywnie w społeczności lokalnej na rzecz poprawy standardów jakości selektywnej zbiórki odpadów.